Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 39

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan andre nordiske landes lovgivning er indrettet for så vidt angår sager à la den danske Umbrella-sag.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er blevet lavet forsøg med kropskameraer for fængselsbetjente.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for argumenterne for og imod en model, hvor hele sagsbehandlingsforløbet samles i en central enhed i forlængelse af samrådet den 19. august 2021 om serieafpresser, jf. REU alm. del – samrådsspm. BC.
 • REU, Alm.del – 2020-21 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af samrådet den 19. august 2021 om serieafpresser, at kommentere på forslaget om at oprette et tilsyn på området, som kan følge området på tilsvarende vis, som tilsynet med voldtægtsager.
 • REU alm. del – Justitsministeren har, i forlængelse af samrådet den 19. august 2021 om serieafpresser, besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil vurdere, om de nuværende paragraffer i lovgivningen indfanger den grovhed, som sagen her afspejler.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der foreligger ens regler i landets lukkede fængsler og arresthuse, f.eks. om hvor meget besøg den indsatte må modtage, hvor meget der må ringes ud, osv.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de konkrete vedtagende ændringer i forhold til overvågning og højere straffe, som indgår i regeringens udspil: Tryghed for alle danskere.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministerens partifælles forslag om at legalisere hashen strider imod FN`s Narkotikakonvention, jf. artiklen: ”Sophie Hæstorp Andersen vil legalisere hash”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer, der efter ministerens forventning årligt vil blive idømt et forbud mod færden og ophold i nattelivet, jf. ændring af straffeloven, der trådte i kraft den 1. juli 2021.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ventetiden i straffesager.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange straffesager, der indenfor det seneste år har givet en strafnedsættelse under henvisning til lang sagsbehandlingstid hos myndighederne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke domme, der inden for det seneste år er afsagt vedrørende trusler om vold, hvor truslerne har baggrund i eller har haft til formål at forhindre eller indskrænke forurettedes lovlige ytringsfrihed, samt angive strafniveauet i hver af de afsagte domme.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen “Tyskland vil forbyde Hamas’ flag”.

Indenrigs- og boligministeren:

 • BOU alm. del – Indenrigs- og boligministeren har besvaret et spørgsmål, vedrørende Ankestyrelsens undersøgelser fra 2021, om visitationskriterier udgør tilstrækkelig og fyldestgørende dokumentation for, at kommuner ikke visiterer ud fra økonomiske hensyn på social- og handicapområdet.

Social- og ældreministeren:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er værdigt, at en ældre borger, der efter en stor operation har brug for en sygeseng i hjemmet, ikke kan få en stillet til rådighed af kommunen, selvom kommunens visitator gav indtrykket af, at borgeren kunne låne en sygeseng.

Erhvervsministeren:

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt forslaget i regeringsudspillet ”Tech-giganter: mere retfærdig konkurrence og bedre forbrugerbeskyttelse” pålægger alle sociale platforme, også de sociale platforme som opererer uden for Europa, at fjerne alt indhold, som en myndighed beder dem om at fjerne.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen gør for at sikre de i Afghanistan efterladte danskeres sikkerhed, indtil de kan komme hjem.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen har en plan for, hvordan man vil hjælpe de afghanere, der har hjulpet det danske forsvar og den danske ambassade gennem de seneste 20 års krig i Afghanistan (Reelt indholdsløst).
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er udenrigsministerens opfattelse, at de kurdisk dominerede selvstyremyndigheder i det nordlige og nordøstlige Syrien på nogen måde lægger hindringer i vejen for, at de internerede danske børn og deres mødre kan komme til Danmark, når de danske myndigheder måtte ønske det.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • Bilag 375: Henvendelse af 1/7-21 og 21/9-21 fra Offerrådgivningen i Danmark om flytning af Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat og konsekvenserne heraf.
 • Bilag 439: Kopi af erhvervsministerens og justitsministerens talepapir fra samrådet i Erhvervsudvalget den 16/9-21 om Danske Banks gældsinddrivelsessag.
 • Bilag 125: Invitation til konference om “Cyberdomænet og folkeretlige udfordringer for Danmark”.

Ministerierne

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen.dk

Tilsynet med efterretningstjenesterne

Politiet

PET

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Amnesty

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. v. Slovakia (no. 4) – application no. 26826/16.
  • The case concerned a television programme in which a famous singer allegedly expressed support for marijuana legalisation and the journalist allegedly appeared to agree with him resulting in the broadcaster being fined.
  • Violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights.
 • Anagnostakis and Others v. Greece – application no. 46075/16.
  • The case concerned the access rights granted to the applicants, the father and grandparents of the child concerned (who was two years old when the application was lodged), and the length of various sets of proceedings in which the opposing party was the child’s mother.
  • Having regard to the States’ positive obligation under the Convention to act with special diligence in such cases, involving residence and access rights in respect of children, the Court concluded that the period of time which had elapsed in the present case could not be considered reasonable.
  • It followed that there had been a violation of Article 8 of the Convention.
 • Carter v. Russia (application no. 20914/07).
  • The case concerned the poisoning and death of the applicant’s husband, Aleksandr Litvinenko, in the United Kingdom, and the investigations into his death. Mr Litvinenko had worked for the Russian security services before defecting to the United Kingdom where he was granted asylum. In 2006 he was poisoned with polonium 210 (a radioactive substance) in London and died. A public inquiry in the UK found that the assassination had been carried out by a certain Mr Lugovoy and a Mr Kovtun, who had been acting on behalf of someone else.
  • Unanimously, a failure by the Government to comply with their obligations under Article 38 (obligation to furnish necessary facilities for the examination of a case) of the European Convention on Human Rights,
  • By 6 votes to 1, a violation of Article 2 (right to life) in its substantive and procedural aspects.
 • Dareskizb Ltd v. Armenia (application no. 61737/08).
  • The case concerned actions by State authorities during a state of emergency following a presidential election in 2008, during which the applicant company was prevented from publishing its newspaper, Haykakan Zhamanak. It also concerned the court proceedings that followed.
  • A violation of Article 10 (freedom of expression), of the European Convention on Human Rights, and a violation of Article 6 § 1 (right to a fair trial).

Europarådet

EU-kommissionen

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Strasbourg Observers:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *