Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 38

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

 • Åbent samråd om COVID-19.
  • Sundheds- og Ældreudvalget, 18/9-20 kl. 11-12.
 • Åbent samråd med forsvarsministeren og justitsministeren om tele- og cybersikkerhed.
  • Færøudvalget, 18/9-20 kl. 13. (Ingen link tilgængelig).

NYE LOVFORSLAG

Høringer og fremsatte lovforslag.

Høringer

 • Høring over forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for angreb på personer i offentlig tjeneste og for forsætlig fareforvoldelse).
 • Justitsministeriet, publiceret 07/9-20, høringsfrist 24/9-20.
 • Høring over forslag til lov om ændring af ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).
  • Skatteministeriet, publiceret 11/9-20, høringsfrist 09/10-20.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • 71-tilsynet:

Beskæftigelsesministeriet:

Justitsministeriet:

 • Endeligt svar på spørgsmål 1184: Spm. om, hvor mange flugter, der har været fra henholdsvis danske og svenske psykiatriske afdelinger gennem de sidste 5 år, til sundheds- og ældreministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1497: Spm. om, at der skal – og ikke blot kan – gives en advarsel ved besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug i stedet for bøde eller anden straf, såfremt betingelserne om sociale hensyn og stærk afhængighed er opfyldt.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1498: Spm. om, at det ikke er muligt ved elektronisk udtræk at tilvejebringe oplysninger om antallet af advarsler, der er givet til den særlige persongruppe, hvor stærk stofafhængighed og sociale forhold taler for det.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1499: Spm. om, at det hos Københavns Politi altid beror på en konkret vurdering, om betingelserne for at meddele en advarsel for besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug er opfyldt.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1500: Spm. om, at Københavns Politi kan forestille sig situationer, hvor sager om besiddelse af euforiserende stoffer til eget brug indgår i et større sagskompleks, selvom den pågældende tilhører den persongruppe, der kan få denne del af sagen afgjort med en advarsel.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1521: Spm. om initiativ til at indføre regler om, at en bil kan konfiskeres, i fald man benytter falske nummerplader.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1557: Spm. om nedlukningen af domstolene under coronakrisen.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1558: Spm. om, hvori hjemmelsgrundlaget består for Justitsministeriet til at få visse sager fremmet i domstolenes prioritering af sager.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1559: Spm. om, hvem der traf beslutningen for at domstolene åbnede igen.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1560: Spm. om hjemmelsgrundlaget til at sende dommere hjem fra deres arbejde.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1561: Spm. om ministeren kan bekræfte, at et grønt lys fra regeringen var afgørende for, at domstolene kunne åbne igen.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1615: Spm. om ministeren, eventuel i fortrolig form, vil oversende mødereferaterne fra krisestaben, som Domstolsstyrelsen nedsatte i marts 2020 i forbindelse med nedlukning af landet grundet covid-19.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1678: Spm. om der i den eksisterende lovgivning, f.eks. i GDPR-lovgivningen eller lignende, er regler om at selvskadebilleder skal eller kan fjernes fra sociale medier.
 • Endeligt svar på spørgsmål 1726: Spm. om byretten og fogedretten ligesom Skat har brugt Danske Banks gældsoplysninger, således at der er skyldnere, der kan have fået forkerte betalingsdomme og domme om udlæg baseret på urigtige oplysninger.

Social- og Indenrigsministeriet:

 • Endeligt svar på spørgsmål 571: Spm. om ministeren vil redegøre for, om forældrefremmedgørelse begået af bedsteforældre, herunder psykisk vold over for børn, er at betegne som noget kriminelt?
 • Endeligt svar på spørgsmål 572: Spm. om ministeren vil redegøre for, hvilke muligheder myndighederne har for at hente et bortført barn hjem fra Tyskland?
 • Endeligt svar på spørgsmål 573: Spm. om ministeren mener, at der er et hul i dansk lovgivning, hvis en forælder med dansk statsborgerskab og bopæl i Danmark, der har forældremyndigheden over sit barn på 14 år, mister retten til barnet, fordi barnet bosætter sig hos sin mormor i Tyskland, og da tysk lov tilsiger, at et barn fra det fyldte 14. år selv må tage beslutning om bopæl – hvilket Jugend Amt træffer afgørelse om uden forælderens samtykke.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Forsvarsministeriet:

 • Endeligt svar på S 1700 – 2019-20: Er ministeren er enig i, at det er ulovligt, hvis der er blevet masseindsamlet kommunikationsinformation fra danske borgere og det indsamlede er blevet udleveret til USA?
 • Endeligt svar på S 1701 – 2019-20: Hvordan tror ministeren, at mange almindelige danskere har det med ikke at vide, om deres e-mail og sms potentielt bliver overvåget og delt med den amerikanske efterretningstjeneste?
  • Se svaret til S 1700 – 2019-20.

Justitsministeriet:

Social- og Indenrigsministeriet:

 • Endeligt svar på S 1725 – 2019-20: Hvad er ministerens holdning til artiklen ”Kommuner reagerer sjældent, når børn mistrives på grund af forældres psykiske sygdom” i Kristeligt Dagblad den 30. august 2020, og agter ministeren at foretage nogle handlinger på baggrund af artiklen?

Udenrigsministeriet:

 • Endeligt svar på S 1710 – 2019-20: Finder udenrigsministeren det rimeligt og i overensstemmelse med tidligere svar, at man endnu ikke gør brug af regionale rejsevejledninger, når Statens Serum Institut har adgang til samme data som andre landes sundhedsmyndigheder, jf. artiklen på Standby.dk den 30. august 2020: ”UM siger nej, men EU har regionale rejsevejledninger”?
  • Se evt. svarene på § 20-spørgsmålene 1600, 1601, 1602 og 1603 om rejsevejledninger.
 • Endeligt svar på S 1711 – 2019-20: Har udenrigsministeren intentioner om at følge i halen på andre EU-lande og snarest muligt ændre rejsevejledningerne, således at de gøres regionsopdelte i stedet for som nu landsdækkende, nu, hvor der er det nødvendige datagrundlag, jf. artikel på Standby.dk den 30. august 2020: ”UM siger nej, men EU har regionale rejsevejledninger”?
 • Endeligt svar på S 1714 – 2019-20: Hvad er udenrigsministerens holdning til, at EU endnu ikke har sanktioneret dem, der bærer ansvaret for forfalskningen af Hvideruslands præsidentvalg den 9. august 2020 og de omfattende efterfølgende menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted i landet?
 • Endeligt svar på S 1715 – 2019-20: Kan udenrigsministeren oplyse, om Danmark vil tilslutte sig de sanktioner, som de baltiske stater har indført mod dem, der bærer ansvaret for forfalskningen af Hvideruslands præsidentvalg den 9. august 2020 og de omfattende efterfølgende menneskerettighedskrænkelser, der fandt sted i landet?
 • Endeligt svar på S 1716 – 2019-20: Kan udenrigsministeren oplyse, hvorvidt Danmark vil indføre sanktioner målrettet Hvideruslands Aleksandr Lukasjenko, hvis forlydender i pressen taler sandt, og han ikke er omfattet af eventuelle fælles europæiske sanktioner?
  • Der henvises til S 1715.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Udenrigsministeriet

Domstolene 

Østre Landsret

Anklagemyndighedens vidensbase:

Tilsynet med efterretningstjenesterne 

Nationale organisationer/institutioner 

K-news:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *