Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 36

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsministeren og justitsministeren i samråd om syrienskrigere med dansk statsborgerskab. Samrådet er åbent for alle og finder sted fredag den 6. september 2019 kl. 10.00 i vær. 2-080.

NYE LOVFORSLAG

 • Ingen relevante nye lovforslag

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

 • FOU, Alm.del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af ministerens talepapir fra samrådet 23/8-19 om udflytning af Networks Operations Center (NOC) til Rumænien.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan udarbejde en grundig analyse af mulighederne for at udvide den gældende lovgivning, så det i højere grad bliver muligt at frihedsberøve radikaliseringsmistænkte.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er sædvanlig praksis i politiet, at ledelsen rådgiver og vejleder kontroversielle foreninger om hvordan foreningen holder selvjustits og reelt overtager politiets opgaver med private vagter, såkaldt tryghedspersonale.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om om ministerens kommentar til artiklen ” Beboere i Brønshøj lever i frygt: ‘Jeg tør ikke kigge dem i øjnene’”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorfor Nordsjællands Politi har undladt at nævne, at et vidne har set, at de sten- og flaskekastende unge var af anden etnisk baggrund end dansk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren agter at gøre for at sikre, at alle danskere kan færdes frit og sikkert i hele Danmark.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklerne ”Tolke-koks i retsvæsenet: Volapyk i oversat anklageskrift” og ”Rigspolitiet beklager volapyk i oversat anklageskrift”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvem, der bærer de ekstra omkostninger, der opstår, når det i en retssag er nødvendigt at flyve en tolk ind fra udlandet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvem, der bærer de ekstra omkostninger, når en retssag forsinkes pga. en udebleven tolk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren ser nogen mulige retssikkerhedsmæssige eller økonomiske problemer i, at tolkning i danske retssale foregår fra ét sprog til et andet og derfra videre til et tredje.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der siden 1/4-19 har været eksempler på, at en person, der var anholdt, varetægtsfængslet eller frihedsberøvet efter udlændingeloven, måtte løslades, fordi der ikke kunne skaffes en relevant tolk til et retsmøde.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til de to øjenvidneberetninger vedr. tolkning i danske retssale.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet har instruks om ikke at oplyse offentligheden om etniciteten på gerningsmænd.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre nærmere for modellen, der er tiltænkt anvendt ved det franske politis tilstedeværelse under Tour de France i Danmark som beskrevet i artiklen: ” Fransk politi skal bevogte Touren på dansk grund: ‘Problematisk for retssikkerheden’”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om tolkeudfordringen, som er beskrevet i artiklen: ”Betjente slår alarm: Udviste udlændinge kan komme tilbage på grund af manglende tolke”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at afskaffe burkaforbuddet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en kommentar til artiklen: ”Betjente slår alarm: Kriminelle går fri på grund af tolkekaos i lufthavnen”.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte EasyTranslate har opgivet at stille med en tolk.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at Københavns Kommune opsagde samarbejdet med EasyTranslate.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange ubesatte vagter, der har været fordelt pr. institution i Kriminalforsorgen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de mange ubesatte vagter betyder, at der ikke er ressourcer til de resocialiserende opgaver i kriminalforsorgen.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at tilsende talepapir fra samrådet den 27. august 2019 om sagsbehandlingstider i sager om voldtægt og andre sædelighedsforbrydelser.
 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om udviklingen i omfanget af kommuners og private operatørers udstedelse af parkeringsafgifter og parkeringsbøder.
 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at oplyse, om implementeringsrådet vil blive videreført i samme form som under den tidligere regering, herunder med en videreførelse af tidlig interessevaretagelse, implementeringsplaner og nabotjek.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig med ministerens partifælle, Peter Hummelgaard Thomsen, i, at aftalen om en skattereform fra 2018 bør rulles tilbage, som Peter Hummelgaard Thomsen ytrede på Twitter den 11. april 2018.
 • Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil gå ind i en konkret sag som den i begrundelsen beskrevne og tage kontakt til de norske myndigheder for at sikre en aftale, så man i det mindste kan sikre barnets tarv.
 • Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er udtryk for en ny praksis, når ministeren kommenterer, hvilke afgørelser hun ønsker i sager, som er indbragt for Ankestyrelsen, jf. historien om 87-årig kvinde i Thisted Kommune.
 • Social- og Indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren fremover agter kun at udtale sig om indholdet i sager, efter at de er afgjort i Ankestyrelsen.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Justitsministeriet

Højesteret

Konkurrencestyrelsen

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Advokatrådet

Skatteforvaltningen

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Article 19

Index on Censorship

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *