Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 35

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • 27.08.2019 kl. 14.30 i vær. 2-080 på Christiansborg: Åbent samråd om sagsbehandlingstider i sager om voldtægt og andre sædelighedsforbrydelse, jf. REU alm. del – samrådsspørgsmål D. 

 

 • 28.08.2019 kl. 12.00 i vær. 1-133 på Christiansborg: Åbent samråd om førtidspensions- og fleksjobreformen, jf. BEU, alm. del – samrådsspørgsmål A, B og C

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er døde, imens de har været i ressourceforløb.
 • BEU, Alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er døde, mens de har været på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb.
 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er døde, mens de har fået sygedagpenge i perioden fra den tidligere sygedagpengereforms ikrafttrædelse

 

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er afgået ved døden, mens de har fået kontanthjælp i perioden fra den 1. oktober 2016 til dags dato

 

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er afgået ved døden, mens de har fået kontanthjælp i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. september 2016
 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er afgået ved døden, mens de har været i fleksjob eller på ledighedsydelse i perioden fra den 1. januar 2013 til dags dato

 

 • BEU, Alm.del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, der er afgået ved døden, mens de har været i fleksjob eller på ledighedsydelse i perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2012
 • LIU, Alm.del – ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 31/7-19 fra LGBT komiteen om juridisk kønsskifte
 • REU, Alm.del – Justitisministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt maskeringsforbuddet er blevet håndhævet i forbindelse med de uroligheder, der er opstået som modreaktion på demonstrationerne
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder det i orden, at det i forbindelse med fredagsbønnen den 22. marts 2019 på Christiansborg Slotsplads blev accepteret fra Københavns Politis side, at deltagerne kunne skjule ansigtet under dække af, at der var tale om et anerkendelsesværdigt formål
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i vurderingen af, at politiet ikke må oplyse sigtedes eller anklagedes etnicitet
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder, at det er foreneligt med retsplejelovens § 774, at unge, som er anbragt i varetægtssurrogat på de sikrede institutioner, videoovervåges af personalet døgnet rundt
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om PET’s årsredegørelse 2018 og gennemførelse af to ud af fem ændringer
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange af de beskrevne sager som anført i artiklen ” Kriminalitetsnævn afgør flest sager om børn under 15 år” på avisen.dk den 28. juli 2019, jf. Ritzau, der omhandler 10-12 årige
 • REU, Alm. del – Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder tidligere anbragte børn har for at få arkivadgang og aktindsigt i journaler og andet materiale vedrørende deres anbringelser
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder borgere over 18 år har for at få dækket udgifter til hjælp til sagsbehandling
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af BPA-ordninger i Danmark opgøres ved, at kommunerne frivilligt indberetter data om antal BPA-ordninger
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage initiativ til, at det gøres obligatorisk for kommunerne at indberette antallet af BPA-ordninger hvert år
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt vurderingen af antallet af BPA-ordninger på landsplan ikke er retvisende, fordi det kun er 36 ud af 98 kommuner, der har indberettet data i perioden 2016 og 2017 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil kommentere artikler bragt i Ekstra Bladet den 24. juli 2019 – vedr. tvangsindgreb overfor ældre borgere
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere blogindlægget ”Dette bliver mit sidste blogindlæg” bragt på www.jyllands-posten.dk den 20. juli 2019 – vedr. plejeforældres ytringsfrihed
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt, at socialtilsynet angiveligt finder, at man ikke kan deltage i den offentlige debat og samtidig være en god plejeforælder
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er rimeligt, at såfremt man får trusler for at deltage i den offentlige debat, så kan man angiveligt ikke være en god forælder
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre ytringsfriheden for plejeforældre i lyset af blogindlægget ”Dette bliver mit sidste blogindlæg” bragt på www.jyllands-posten.dk den 20. juli 2019 
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er lovhjemmel til det, som Københavns kommune vil gøre, jf. artiklen: ” ‘Groteske’ besparelser mod handicappede er beskæmmende, mener LEV”, tv2lorry.dk den 30. juli 2019
 • Social- og indenrigsministeren har besvaret følgende spørgsmål: hvad er ministerens holdning til, at en kommune, som ønsker at etablere boliger til hjemløse, udsatte unge, ikke har lovhjemmel til det, og er det noget, som ministeren vil se på, så en kommune som Greve får lov til at bygge et bofællesskab til unge som af sociale eller andre årsager er hjemløse? 

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Justitsministeriet

Jura § Info

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

EU kommissionen

 • Erklæring fra førstenæstformand Frans Timmermans og kommissær Věra Jourová forud for den europæiske mindedag for ofrene for alle totalitære og autoritære regimer

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Højesteret

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *