Relevant retssikkerhed – nyheder uge 36

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af samrådet om momssvindel at redegøre for, om Københavns Vestegns Politi på noget tidspunkt, og i givet fald hvornår, har modtaget nogen form for information fra PET om terror-cellen i Melilla.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i forlængelse af samrådet om momssvindel at redegøre for, hvilke myndigheder der underrettede SØIK, da SØIK modtog underretninger i perioden juni til september 2013, der kunne indikere momssvindel.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil inddrage de lange sagsbehandlingstider i forhandlingerne om en ny offentlighedslov.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at samtlige ministerier lever op til offentlighedslovens sagsbehandlingstid på maksimum 7 dage i forbindelse med anmodninger om aktindsigt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om der i danske retssale findes forbud mod symboler fra rocker- og bandegrupperinger.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre for at nedbringe ventetiderne ved domstolene.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren agter at gøre ved det faktum, at den kriminelle gruppe ”Loyal to Familia” (LTF) kontrollerer en hel gade på Nørrebro, hvor de skaber angst hos beboerne.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det fortsat er regeringens holdning, at der ikke skal lovgives imod at indkalde til muslimsk bøn i det offentlige rum m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om politiets indsats i forhold til at bekæmpe forskellige bandegrupperinger m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen »Øverste halvdel af strafferammen er reelt fiktiv« fra Altinget.dk den 19/6-17.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen fra Politiken om at en tvangsudsendelse blev bremset m.v..
 • Justitsministeren har besvaret 20-spørgsmålet: Hvorfor er udkastet til forslag til databeskyttelsesloven ikke blevet sendt i høring hos de organisationer, der beskæftiger sig med børns vilkår, rettigheder m.m., og vil ministeren forlænge høringsfristen og sende udkastet i høring hos disse organisationer?
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er enig i, at Danmark har pligt til at vurdere asylansøgning, hvis der er grund til at tro, at familien Galaus rettigheder vil blive krænket i Rumænien jf. Den Europæiske Unions Domstol sag C411-10 af 22. september 2011.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om artiklen “Norge vil forbyde tildækkede ansigter i skolerne” på dr.dk den 12/6-17 m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Hadprædikant får indrejseforbud: prædikede i Danmark for statsstøttet organisation” på newspeek.info den 22/6-17 m.v.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad tidsperspektivet er for ministerens handleplan for styrkelse af kommunernes sagsbehandling på socialområdet, som skal være med til at løse problemerne med de høje omgørelsesprocenter i kommunerne.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at uddybe, om hun alene vil genudsende hyrdebrevet, eller om hun finder anledning til at tydeliggøre visse regler eller procedurer over for kommunerne i forbindelse med genudsendelsen af hyrdebrevet.
 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke konkrete tiltag der er gjort i forhold til den hensigtserklæring, der blev indgået i ”Dialogforum” i maj 2015.
 • Kulturministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang Google har involveret sig i Dialogforum-arbejdsgruppen vedrørende søgemaskiner.
 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), der omhandler lovens målgruppe, og Ankestyrelsens principafgørelse N-15-06 om personlige hjælpemidler i medfør af LAB-lovens § 100 hænger sammen med EU-rettens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

DET SKER I UGEN
Herunder findes kommende lovbehandler, samråd, konferencer mm.

 • Den 13. september afholder Beskæftigelsesudvalget åbent samråd om førtidspension
 • Den 6. september afholder Beskæftigelsesudvalget åbent samråd om sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Tirsdag den 5. september 2017 træffer EMD afgørelse i sagen Tekin and Arslan v. Belgium (application no. 37795/13) vedrørende art. 2 og art. 3 i en sag, hvor klagers søn døde i et fængsel.
 • Tirsdag den 5. september 2017 træffer EMD ligeledes afgørelse i sagerne Bayram Koç v. Turkey (no. 38907/09), Bozkaya v. Turkey (no. 46661/09), Türk v. Turkey (no. 22744/07) vedrørende art. 6 (right to fair trial), i en sag hvor klagerne påstår de blev dømt på baggrund af ulovligt opnåede tilståelser.
 • Torsdag den 7. september træffer EMD afgørelse i sagen Lacroix v. France (no. 41519/12) vedrørende art. 10 (ytringsfrihed) i en sag, hvor en mand blev straffet for at have udtalt sig om en borgmester.
 • Torsdag den 7. september 2017 træffer EMD ligeledes afgørelse i sagen D.J. v. Germany (no. 45953/10) vedrørende art. 5(1)(a) (right to liberty and security), da klager mener hans frihedsberøvelse var baseret på en forældet psykiatrisk vurdering.
 • Torsdag den 7. september 2017 træffer EMD ligeledes afgørelse i sagen Dimitras and Others v. Greece (nos. 59573/09 and 65211/09) vedrørende art. 10, 13 og 14 i en sag vedrørende forbud mod offentliggørelse af meningsmålinger op til et valg.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *