Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 3

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Torsdag den 17. januar 2018 kl. 10.30 i vær. S-092 på Christiansborg:

Åbent samråd med energi-, forsynings- og klimaministeren om regeringens indblanding i Klimarådets arbejde.

 • Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 14.00 i vær. 1-133 på Christiansborg:

Folketingets Forsvarsudvalg har kaldt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i samråd om Huaweis rolle i dansk teleinfrastruktur.

 • Folketingets Retsudvalg og Folketingets Ombudsmand afholder en konference om whistleblowing og meddeleret for offentligt ansatte – gældende ret, status og dilemmaer.
  • Onsdag den 20. februar kl. 9.30-12.30 i Landstingssalen på Christiansborg.
  • Programmet kan ses her.

NYE LOVFORSLAG

 • L 137 Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).
 • L 138 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset).
 • L 139 Forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love. (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på relevante folketingsspørgsmål.

 • Vedr. L 94: Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte der er idømt betingede domme i sager om trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv.
 • Vedr. L 114: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke detaljer, investeringsselskaberne skal oplyse skatteforvaltningen om for at blive anset som værende aktiebaserede
 • Vedr. L 114: Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte et investeringsselskab skal give skatteforvaltningen meddelelse om, at det er at betragte som et aktiebaseret investeringsselskab

 

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om udviklingen i antallet af banderelaterede anholdelser.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der vil være problemer i forhold til EU-retten, hvis det besluttes politisk at afskaffe momsfritagelsen for aviser og i stedet tildele direkte støtte til nyhedsmedier (trykte og elektroniske).
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at bekræfte, at der ikke er gennemført drøftelser med forsyningsselskaberne om den fremtidige regulering af inddrivelse.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere den fortrolige henvendelse af 5/12-18 om tvangsanbringelser af børn.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet: Winter session: Strasbourg, 21-25 January 2019 At its winter session in Strasbourg (21-25 January 2019), PACE will hold a joint debate on public service media in the context of disinformation and propaganda and media freedom as a condition for democratic elections. It will also discuss Internet governance and human rights.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 3”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *