Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 26

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område.

  • Mogens Lykketoft er blevet valgt som formand for FN’s 70. Generalforsamling.
  • Institut for Menneskerettigheder har den 19. juni offentliggjort en ny digital platform med menneskerettighedsindikatorer, som skal gøre det nemmere for virksomheder at vurdere deres egne firmapolitikkers overholdelse af menneskerettighederne.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

  •  Mandag den 22. juni har Landretten afsagt dom i sagen om Sam Mansour også kaldt ”boghandleren fra Brønshøj”. Sagen handler bl.a. om, hvorvidt Said Mansour er skyldig i opfordring til terror, dødstrusler og racisme. Sagen har fået stor omtale, fordi anklagemyndigheden kræver, at dansk-marokkaneren risikerer at blive frataget sit danske pas. Retten på Frederiksberg frifandt ham for denne påstand, men idømte ham fængsel i fire år.

 

  • Sø/handelsretten har d. 18/6-15 afsagt dom i sag om overenskomstmæssig aflønning af ansat, der var under 25 år, tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og ikke arbejdede over 15 timer pr. uge. Retten mente ikke, at det var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination.
  • Kommissionen i EU har d. 06.2015 fremsat forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme.


SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

  •  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har haft høring om den ungarske præsidents mandat, som følge af hans kritik af de lovgivende reformer.
  •  Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Grand Chamber har i sagen Delfi AS v. Estonia afgjort, at Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke var overtrådt. Jacob Mchangama har på sin blog på Berlingske skrevet om dommen.
  •  Council of Europe fastslår, at medlemsstaterne er nødt til at tage ansvar i forbindelse med flygtninge som har brug for beskyttelse.
  • Human Rights Council afholdte d. 19/6-15 panedebat om kvinders deltagelse i magt- og beslutningsudøvelse
  • ARTICLE 19 har udgivet en rapport om social ansvarlighed og respekt af menneskerettigheder i forbindelse med internetbaseret virksomhed.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *