Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 24

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været for alle sager i Landsskatteretten og hos skatteankenævnene i de seneste 10 år.
  • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad sagsbehandlingstiden har været for forskellige typer af sager ved Landsskatteretten de seneste 10 år.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den italienske og græske måde at inkorporere afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at indførelse af minimumsstraffe vil sikre, at strafferammerne bliver bedre udnyttet af domstolene.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt henvisningen i København-erklæringens punkt 26 til The Vienna Convention on the Law of Treaties indebærer, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol begrænses ift. at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt København-erklæringen begrænser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols mulighed for at foretage dynamisk fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens talepapir fra samrådet den 24/5-18 om reglerne for videoovervågning.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *