Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 23

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

Lovforslag

 • L 208(som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).
 • L 162 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen).
 • L 239 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark og udlændingeloven. (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).
 • L 204 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager).
 • L 208 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening)
 • L 219 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tildækningsforbud).
 • L 223 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udskydelse af forældelsesfristen i visse sager om vold mod børn i hjemmet og skærpelse af straffen for gentagen simpel vold i nære relationer).
 • L 232 – 2017-18 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om social service, lov om integration af udlændinge i Danmark og forskellige andre love. (Mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer).

Bilag

 • SAU, Alm.del – 2017-18 – Bilag 209: Orientering om evaluering af den ændrede klagestruktur på skatteområdet.
 • SOU, Alm.del – 2017-18 – Bilag 262: Socialstyrelsens evaluering af socialtilsynsreformen 2018, fra børne- og socialministeren.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentarer til artiklen ”Rapport fra norsk regeringskommission skaber tvivl om lovligheden af FE’s masseovervågning i Danmark” fra Information den 7/5-18.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om initiativ til et gennemsyn af den danske lovgivning, der omfatter Forsvarets Efterretningstjenestes overvågning af internet- og telekommunikation i fiberkabler i Danmark.
 • Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag Forsvarets Efterretningstjeneste har taget til at sikre, at tjenestens masseovervågning af den internet- og telekommunikation foretages i respekt for Danmarks konventionsmæssige forpligtelser.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig med folketingsmedlemmerne Morten Bødskov (S) og Rasmus Jarlov (KF), der i artiklen »Kendt Syriens-kriger fængslet i Tyrkiet – kæmper for at komme hjem til Danmark« på www.radio24syv.dk giver udtryk for, at det er forkert af danske myndigheder at begære den omtalte danske statsborger udleveret til retsforfølgelse i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oplyse, i hvor mange tilfælde siden 2011 og frem til i dag, hvor ministeriet er bekendt med, at et fagministerium har overset en storkammerdom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og undladt at berostille forvaltningsafgørelse, mens dommen blev vurderet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmålom, i hvor mange tilfælde siden 2011 og frem til i dag ministeriet er bekendt med at et fagministerium har overset en storkammer dom fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen og undladt at fortolke dommen i overensstemmelse med dansk praksis før lang tid efter under henvisning til et højt arbejdspres i det pågældende ministerium.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil beskrive, hvordan nye domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med betydning for dansk ret blev håndteret på det tidspunkt, hvor det nuværende Udlændinge- og integrationsministerium var en del af Justitsministeriet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeriet har sendt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols årsrapport for 2016.
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for erfaringerne med opgående fiksering på Sikringen.
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte muligheden med opgående fiksering har været anvendt siden muligheden blev indført i lovgivningen.
 • Sundhedsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man kan anbringes på Sikringen uden en retslig dom.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt boligkravet i lovforslaget (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.) ikke alene er de mest udsatte boligområder, men en større del af boligområderne m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad forskellen er på boliglisten i dette forslag (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.) og regeringens ghettoliste m.v.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

TVC skriver: ”Ny retssikkerhedspakke på skatteområdet”.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *