Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 21

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om hvordan de stigende sagsbehandlinger og responstider hos politiet nedbringes.

Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 23. maj 2017 kl. 14.00 i vær. S-092 på Christiansborg.

NYE LOVFORSLAG

 • L 173 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.).
 • L 149: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love. Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet skriver, at Folketinget vedtager fordobling af minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse
 • Justitsministeriet har modtaget advokatundersøgelsen i sagen om visse myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions og Lisborg Holding ApS og af visse forhold relateret hertil. Myndighederne begik ikke magtfordrejning og afgav heller ikke urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger til Folketinget, lyder konklusionen.
 • Udenrigs- og integrationsministeriet skriver, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterer til nyt netværk om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
 • Socialministeriet skriver, at et konsortium af fem organisationer med solid viden og erfaring på voldsområdet er blevet valgt til at drive en ny national enhed mod vold i familien.
 • Socialministeriet skriver, at to rapporter fra KORA om det specialiserede børne- og voksenområde viser, at kommunerne har meget data om, hvilke tilbud de enkelte borgere modtager og hvad det koster, men at data ikke altid kan sammenlignes på tværs af kommuner.
 • Udenrigsministeriet skriver, at indsatsen mod vold i familien oprustes med ny national enhed
 • Anklagemyndigheden overvejer nu, om en 49-årig dansk statsborger skal udleveres til strafforfølgning i Rwanda. Manden er anholdt på baggrund af mistanke om folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden begået i 1994.
 • Institut for Menneskerettigheder skriver, at en ny bekendtgørelse vil være massivt tilbageskridt for personer med handicap. En ophævelse af visse tilgængelighedsbestemmelser i bygningsreglementet er særdeles kritisabel og vil forringe livet for personer med handicap i Danmark.
 • EU-Domstolen i tørklæde-sag: Religiøse symboler kan forbydes, skriver NJORD Law firm
 • Vestre Landsret slår fast, at bortvisning af en medarbejder var berettiget, efter at medarbejderen på Facebook havde udtalt sig negativt på vegne af virksomheden – uanset at udtalelsen ikke var illoyal over for arbejdsgiver, skriver NJORD Law firm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *