Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 19

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Tirsdag den 9. maj 2017

 • Behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.). (Af justitsministeren) (L 190) REU.
 • Behandling af forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe. (Af justitsministeren). L (193) REU.
 • Behandling af forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.). (Af skatteministeren) (L 212) SAU.

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til ejendomsvurderingsloven er blevet fremsat.
 • Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love er blevet fremsat.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange unge der gennem de sidste 5 år er blevet tvangsanbragt gennem dom, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange unge der gennem de sidste 5 år er blevet tvangsanbragt gennem Børne- og Ungeudvalget, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange unge der gennem de sidste 5 år er blevet døgnanbragt gennem en frivillig anbringelse, til børne- og socialministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvor mange penge kommunen, regioner og stat samlet bruger på at anbringe unge på forskellige døgnforanstaltninger, til børne- og socialministeren.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Ombudsmanden har afsagt udtalelse om at ”DTU måtte give aktindsigt i ekstern evalueringsrapport”.
 • Straffelovråd foreslår modernisering af regler om beskyttelse af privatliv.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *