Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 15

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet

 • L 157 – 2019-20 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19).

Social- og Indenrigsministeriet

 • L 162 – 2019-20 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven.(Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for overtrædelse af straffelovens terrorbestemmelser).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 157 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 9: Spm. om en ubetinget fængselsstraf for tyveri af håndsprit fra en lægepraksis eller et hospital til en værdi af 200 kr. (som nævnt i et eksempel i lovforslagets bemærkninger) vil stemme overens med de proportionalitetskrav, der gælder i dansk lovgivning, i de internationale konventioner, Danmark har tilsluttet sig, og i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis, til justitsministeren
 • L 157 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 16: Spm. om, hvad det præcist er, der kan straffes for i forhold til misbrug af hjælpepakker, til justitsministeren
 • L 157 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 23: Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, som medfører, at det vil være en skærpende omstændighed for udlændinge, der gør sig kriminelle i forbindelse med tyveri, røveri, svig, osv. af Cvid-19 relaterede værnemidler, således at en del af straffen vil være udvisning af Danmark, til justitsministeren
 • L 157 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 31: Spm. om kommentar til artiklen af Jørn Vestergaard: ”Overlad strafudmålingen til domstolene” Information den 27. marts 2020, til justitsministeren
 • L 157 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 82: Spm. om dette hastelovforslag er begrundet i, at Danmark er i en nødretssituation i forhold til kriminaliteten, til justitsministeren
 • L 157 – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 93: Spm. om kommentar til pressemeddelelserne fra Institut for Menneskerettigheder, til justitsministeren

Erhvervsudvalget

 • ERU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 136: Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at den trappemodel baseret på arbitrære koncernomsætningsgrænser, som er lagt til grund for anvendelsesområdet for EU-direktiv 2019/633 af 17. april 2019 ikke blot fører til flere administrative byrder for den enkelte fødevareproducent og til en urimelig forskelsbehandling med konsekvenser for virksomhedernes konkurrencesituation, til erhvervsministeren
 • ERU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 138: Spm., om betydningen af fortrolighedsklausuler, og hvad Finansiel Stabilitet mener med, at man ”ikke har mulighed” herfor, herunder om fortrolighedsklausulerne alene er til hinder for offentliggørelse af oplysningerne, og dermed vil kunne oversendes til Folketinget i intern eller fortrolig form, til erhvervsministeren
 • ERU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 142: Spm. om, hvilken interesse staten har i fortrolighedsklausuler om salærer til advokater, der fører sager for staten/statslige institutioner, til erhvervsministeren
 • ERU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 144: Spm. om, hvordan ministeren vurderer de konkurrencemæssige aspekter for øvrige advokatfirmaer, at der hersker fortrolighed om salærer til advokater, som Finansiel Stabilitet har indgået aftaler med, til erhvervsministeren

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 981: Spm. om kommentar til artiklen “Har de også dit? Firma har indsamlet milliarder af private fotos og sælger nu ansigtsgenkendelse til hvem som helst”, Politiken den 24. februar 2020, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 998: Spm. om, at firmaet Clearview AI, der udvikler og markedsfører ansigtsgenkendelsesteknologi, har en kommerciel relation med danske regerings- og/eller politimyndigheder, til justitsministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1113: Spm. om artiklen ”Coronavirus: Seruminstitut vil tjekke danskernes bevægelser med mobildata”, dr.dk den 23. marts 2020 m.v., til sundheds- og ældreministeren
 • REU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 1117: Spm. om overvejelser i forhold til, at Statens Serum Institut får adgang til så vide informationer om danskernes adfærd, i lyset af at SSI (Statens Serum institut) er ejet af et saudiarabisk familiedynasti, til sundheds- og ældreministeren

Social- og Indenrigsudvalget

 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 299: Spm. om ministeren kan sende en oversigt over antallet af henholdsvis § 5, § 6 og § 7 sager, som Familieretshuset har behandlet siden sin oprettelse, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 385: Spm. om, hvor mange nye hhv. krisecentre, herberger/forsorgshjem og ambulante alkoholtilbud, der er blevet etableret i det enkelte år i perioden 2015-2020, til social- og indenrigsministeren
 • SOU, Alm.del – 2019-20 – Endeligt svar på spørgsmål 387: Spm. om, hvordan borgernes retssikkerhed er sikret i klagesager hos Ankestyrelsen, hvor det mistænkes, at kommunen i sagen bevidst giver urigtige eller vildledende oplysninger til Ankestyrelsen, og borgeren har påklaget dette til Datatilsynet, til social- og indenrigsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Social- og indenrigsministeriet

Erhvervsministeriet

Domstolene

Konkurrencestyrelsen

Anklagemyndigheden

PET

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info

Amnesty

Advokatsamfundet

Rådet for socialt udsatte:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Article 19

Index on Censorship

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *