Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 14

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Social- og Indenrigsministeriet:

 • B 28: Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om forskellen mellem de danske og de canadiske regler vedr. rugemoderskab og om implementering af en canadisk model for rugemoderskab i Danmark

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det det er korrekt, at embedsmænd fra Justitsministeriet har ringet til journalister ansat ved forskellige aviser og forklaret, at journalisterne i forhold til mink-sagen ikke skal omtale den manglende hjemmel som et grundlovsbrud og/eller lovbrud
 • REU, Alm.del – Justitisministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil kommentere på analysen af 25. februar 2021 fra Tænketanken Justitia: “Analyse: ULOVLIG LOGNING – TID TIL EN LOVREVISION”?
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil angive de præcise paragraffer i gældende lovgivning, der indeholder bestemmelser om minimumsstraffe, og om ministeren mener, at disse paragraffer skal bevares eller afskaffes
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, EU-reglerne tillader udvisning af en anden EU-borger, hvis udvisningen skyldes alvorlige hensyn til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed (henviser også til svar på spm. nr. 98).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af sager, hvor anklagemyndigheden har sigtet personer for betleri i 2020 og 2021.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 25/3-21 om hjemtagelse af egne borgere til afsoning (link til talepapir).

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udenrigsministeriet:

 • Minister for udviklingssamarbejde har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at Mellemfolkeligt Sammenvirke årligt modtager over 100 mio. kr. i offentlige midler samtidig med, at de laver fejlbehæftet politisk propaganda.
 • Minister for udviklingssamarbejde har besvaret et spørgsmål om, ministeren er enig i, at Mellemfolkeligt Samvirke snarere kan kategoriseres som en radikal venstrefløjsorganisation (reelt indholdsløst, henviser til ovenstående besvarelse S 1223).

Andre relevante dokumenter fra Folketinget

Udlændinge- og integrationsministeriet

Ligestillingsudvalget

 • LIU, Alm.del – Bilag 68: Orientering om grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til direktiv om at styrke anvendelsen af ligelønsprincippet ved hjælp af løngennemsigtighed og håndhævelsesmekanismer

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Henvendelse fra Jørn Vestergaard, professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, vedrørende artiklen i Ugeskrift for Retsvæsen, 2021.94.: ”Anklageskriftet i rigsretssagen om ulovlig adskillelse af asylpar” (reelt indholdsløst, men henviser til artikel).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Anklagemyndighedens vidensbase:

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *