Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 13

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.30

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag  

Justitsministeriet

 • L 195 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).
 • B 285 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed.

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • L 203 (som fremsat): Forslag til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at der med lovforslaget ikke sker ændring af forsigtighedsprincippet for en af regeringen nedsat undersøgelseskommission.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at granskningskommissioner ikke med lovforslaget undergives et anderledes forsigtighedsprincip end undersøgelseskommissioner.
 • Justitsministeren har besvaret spørgsmål om, at granskningskommissioner ikke med lovforslaget undergives nogen nye prøvelsesbegrænsninger, som ikke allerede er gældende for undersøgelseskommissioner.

Forsvarsministeriet

 • FOU alm. del – Forsvarsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilket juridisk grundlag der ligger til grund for at indsætte forsvaret i kampen for at få aflivet mink i Danmark

Andre relevante dokumenter

 • L 189 – Bilag 4: Henvendelse af 23/3-21 fra Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International Danmark og Nyt Europa, vedrørende deres fælles høringssvar og debatindlæg i Berlingske.dk om lovforslaget
 • R 14 Justitsministerens redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen. (Den årlige retssikkerhedsredegørelse).
 • L 172 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner og retsplejeloven
 • REU, Alm. del: Henvendelse fra Jørn Vestergaard, professor em. i strafferet, vedrørende de danske børn i de syriske fangelejre
 • REU, Alm. del: Retssikkerhedsredegørelsen 2020, fra justitsministeren

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Domstolene

Vestre Landsret

Østre Landsret

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Amnesty

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Matalas v. Greece
  • Slander conviction in employment dispute a breach of rights (violation of Article 10)

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *