Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 12 & 13

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE LOVFORSLAG

L 162  Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

Lovforslag om ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager fremsat af Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

L 105  Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Lovforslag om udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v. fremsat af Justitsminister Søren Pape Poulsen.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Statsministeren har svaret på spørgsmål om Thulebasen og om retssikkerhed.
 • Statsministeren har svaret på spørgsmål omkring dobbelt statsborgskab for specielt borgere fra Tyrkiet.
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om at redegøre for sagsbehandlingstiderne for betalingsevnevurderinger, som de er nu, samt give et bud på, hvordan sagsbehandlingstiderne vil udvikle sig.
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om hvornår evalueringen af Skatteankestyrelsen forventes at være færdig.
 • Skatteministeren har svaret på spørgsmål om, hvor ofte SKAT har anmodet politiet om at foretage en ransagning i private haver for at kontrollere for sort arbejde siden ikrafttrædelsen af Retssikkerhedspakke 1.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Folketingets ombudsmand konkluderer, at det var både i strid med dansk ret og internationale konventioner, da Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udsendte en instruks om, at tvangsadskille unge asylpar.
 • Justitsministeriet har redegjort for forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen.
 • Justitsministeriet skriver, at reglerne for myndigheders kontrolbesøg skal tjekkes. Det skal vurderes om balancen er den rette mellem hensynet til privatlivet og hensynet til kontrol med, om lovgivningen bliver overholdt.
 • Justitsministeriet har lavet en notits om domme mv. afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og udtalelser fra FN’s komiteer mod Danmark i 2016.
 • Rigsrevisionen har udarbejdet notat om beretning om Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstider og produktivitet.
 • Skatteministeriet skriver, at forenkling af lovgivning er første skridt på vej til en effektiv inddrivelse.
 • SKAT, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden har udsendt deres årsrapport for 2016.
 • Statsrevisorerne kritiserer, at Børne- og Socialministeriet ikke i tilstrækkelig grad har arbejdet med at dokumentere effekt af sociale indsatser over for udsatte borgere. Børne- og socialminister Mai Mercado tager kritikken til efterretning.
 • Udenrigsministeriet har udsendt deres årsrapport for 2016.
 • Kirkeministeriet varsler, at en ny trossamfundslov er på vej.
 • Højesteret har afsagt dom i en sag om reglerne for vielse af to personer af samme køn er i strid med grundloven.
 • Østre Landsret har afsagt dom i to sager vedrørende retten til religionsudøvelse.
 • Politiet og anklagemyndigheden har udsendt deres årsrapport for 2016.
 • Tilsynet for efterretningstjenesterne har udsendt deres årsrapport for 2016.
 • Kromann Reumert skriver, om ombudsmandens udtalelse omkring en offentligt ansats udtalelse på Facebook, som overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed.
 • Kromann Reumert skriver, at det svenske datatilsyn vender tommelfingeren ned af til nyt forslag om droner, som kort går ud på, at privates brug af droner skal undtages fra den svenske tv-overvågningslov.
 • Horten skriver, at EU-domstolen har fastslået, at en virksomheds interne retningslinjer om ikke at bære synlige religiøse symboler i arbejdstiden ikke udgør direkte forskelsbehandling på grund af tro eller religion.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *