Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Åbent samråd om forløbet omkring udbuddet af en ny digital public service-radiokanal
  • Starttidspunkt: 11. marts 2020 kl 10:45 i lokale S-092
 • Åbent samråd om status for hjemsendelser til Syrien.
  • Starttidspunkt: 12. marts 2020 kl 11:00 i lokale 2-011

NYE LOVFORSLAG

 • Udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket efterværn til tidligere anbragte unge.
  • Høringsfrist den 18. marts 2020

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Social- og indenrigsministeriet:

 • B 23 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om den interne henvendelse af 9/2-20
 • B 23 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om den anonyme henvendelse af 3/2-20.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvem der skal udarbejde en analyse af Familieretshuset mhp. at tage stilling til dets rette fremtidige finansiering
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsminister har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Rapport viser slet ikke fordele ved at anbringe børn tidligt. Men det synes Astrid Krag den gør”
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt om ministeren kan bekræfte, at efterskoler, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger – herunder Downs syndrom og autisme – kan blive tildelt tilskud efter servicelovens § 83
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan redegøre for de gældende regler for den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt efterskoler skal være godkendt til elever, der er omfattet af servicelovens § 85 for at kunne blive tildelt støtte efter samme paragraf
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke krav, der er til selvejende institutioner, der driver herberger, krisecentre og lign., hvis de skal godkendes til at falde under selvmøderprincippet, herunder krav til økonomistyring
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er bekendt med, at driftsoverenskomster har betydet et reduceret tilskud til selvejende institutioner, som driver herberger, krisecentre og alkoholbehandling

Transport- og boligministeriet:

 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringens plan og tidshorisont er for, at perronhøjderne på de forskellige stationer tilpasses fremtidens eltog samt dobbeltdækkervogne med henblik på styrkelse af handicappede og bevægelseshæmmede passagerers adgang til togene
 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan man fremadrettet sikrer handicappede borgeres adgang til dobbelttækkervogne, herunder med hensyn til de krav, der er stillet til gulvhøjde m.v. i forbindelse med køb af yderligere dobbeltdækkervogne til DSB
 • TRU, Alm.del – Transportministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende en oversigt med komplet status for alle landets togstationer med hensyn til etablering handicapegnet adgang til togene

Sundheds- og ældreministeriet:

 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke konkrete tiltag Region Midtjylland har benyttet for at opnå et betydeligt fald i anvendelsen af bæltefikseringer
 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om regeringens overvejelser ift. at indføre en ny målsætning for nedbringelse af brugen af tvang i psykiatrien
 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om det er bestemte grupper af patienter, der flest gange udsættes for anvendelse af tvang i psykiatrien
 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældremnisteren har besvaret et spørgsmål om sammenhæng mellem unges brug af lukkede sociale mediegrupper hvor unge angiveligt opmuntrer og støtter hinanden i at fastholde lidelsen, og anvendelsen af tvang i børne- og ungepsykiatrien
 • §71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan det sikres at tallene fra Landspatientregisteret (LPR3) og Registeret over Anvendelse af Tvang i Psykiatrien (TIP) fremover er sammenlignelige

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU, Alm.del – beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om det arbejde, som den tidligere beskæftigelsesminister satte i gang vedr. snyd med tegnsprogstolkning, herunder om ændring af bekendtgørelsen har haft den ønskede effekt, eller om der fortsat er udfordringer med snyd på området

Erhvervsministeriet:

 • ERU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil oversende ministerredegørelse til beretning nr. 9/2020 om statens indsats mod hvidvask

Justitsministeriet:

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan redegøre for reglerne om såkaldt grooming i Norge og Sverige, der i modsætning til Danmark har regler herom
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er ministerens opfattelse, at Erstatningsnævnet er underlagt officialmaksimen
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er ministerens opfattelse, at Erstatningsnævnet er underlagt god forvaltningsskik (indholdsløs)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Erstatningsnævnet har en selvstændig pligt til at oplyse en voldsoffersag, når anmeldelse er sket (indholdsløs)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om Erstatningsnævnet kan uddelegere ansvaret for sagsoplysning til voldsofferet eller dennes partsrepræsentant (indholdsløs)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om et voldsoffer mister muligheden for at søge erstatning, såfremt en bistandsadvokat ikke har taget forbehold for alle erstatningsposter under en straffesag
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over sagsbehandlingstiden i bødesager om brud på databeskyttelseslovgivningen, hvor Datatilsynet har indstillet til politiet, at der udstedes en bøde
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvorvidt det er tilfredsstillende, at sager om alvorlige brug på databeskyttelsesreglerne henlægges i over 10 måneder hos politiet, når Datatilsynet ikke selv kan udstede bøder (indholdsløs)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at datatilsynene i andre lande selv har beføjelser til at udstede bøder
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag ministeren vil iværksætte for at sikre, at incitamentet til at overholde databeskyttelsesreglerne ikke svækkes på grund af de lange udsigter til en eventuel bødestraf i lyset af, at langtrukne sager kan resultere i strafnedsættelse (indholdsløs)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren i forlængelse af besøget hos Rigspolitiet den 17. januar 2020, vil give en status for politiets teknik til bestemmelse af fingeraftryk og anvendelse af teledata
 • EU, Alm.del – 2019-20 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fordele og ulemper ved at fravige retsplejelovens regler om, at man skal have en samlet dom, således at der kan dømmes tidligere i en sag med så mange lovovertrædelser som den pågældende i omtalte sag, jf. ”Vanvidsbilist fik en ubetinget frakendelse – men fik fire nye klip og bragede ind i en bus”, fra tv2.dk den 9. februar 2020
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om NKC, NEC og NC3 vil være fredet ved en halvering af Rigspolitiet
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår man vil oplyse, hvordan en halvering af Rigspolitiet skal udmøntes (indholdsløs)
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke opgaver det tiltænkes Rigspolitiet ikke skal løse fremadrettet ved en halvering (indholdsløs)

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • S 750 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om: Nu hvor ministeren desværre ikke ønsker at lovgive imod kønsopdelt svømmeundervisning, hvad agter ministeren så konkret at gøre ud over at »tale med meget store ord«, som ministeren sagde i Folketingssalen den 19. februar 2020 under besvarelsen af § 20-spørgsmål nr. S 679?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Vive

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

EU-domstolen

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *