Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 10

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbent samråd om problemerne med uligeløn mellem kønnene i Danmark

 • Udvalg: Ligestillingsudvalget
 • Mødedato: 10-03-2021
 • Starttidspunkt: 14.00

Åbent samråd om hadforbrydelser

 • Udvalg: Retsudvalget
 • Mødedato: 17-03-2021
 • Starttidspunkt: 14.00

NYE LOVFORSLAG

Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og udlændingeloven (Afsoningsvilkår for udvisningsdømte kriminelle)

 • Myndighed: Justitsministeriet
 • Høringsfrist: 29. marts 2021

Høring over udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om indberetning til Sundhedsdatastyrelsens samlede indsats for data i det nære sundhedsvæsen.

 • Myndighed: Sundheds- og Ældreministeriet
 • Høringsfrist: 6. april 2021

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Lov- og beslutningsforslag

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • L 185 – som fremsat: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen.
 • B 176 – som fremsat: Forslag til folketingsbeslutning om at udvise kriminelle udlændinge, der overtræder våben-, narkotika- eller straffeloven.
 • B 188 – som fremsat: Forslag til folketingsbeslutning om at sætte loft over andelen af tosprogede på danske uddannelser.
 • B 191 – som fremsat: Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af flere kriminelle udlændinge.

Justitsministeriet

 • B 179 – som fremsat: Forslag til folketingsbeslutning om, at en betinget dom automatisk udløses, hvis man bliver dømt for ny kriminalitet.
 • B 194 – som fremsat: Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af blasfemiparagraffen.
 • B 195 – som fremsag: Forslag til folketingsbeslutning om at suspendere udbetalingen af børne- og ungeydelse til EU-borgere fra medlemsstater, der ikke tager imod egne borgere dømt for kriminalitet.

 Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Transport- og Boligministeriet

 • L 127 – Forslag til lov om ændring af færdselsloven
  • L 127 – Transportministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren kan be- eller afkræfte, at reglerne i L 127 indebærer brugen af ”omvendt bevisbyrde” for en tredjemand, hvis køretøj skal konfiskeres, fordi det uden pågældendes vidende har været brugt til vanvidskørsel, fra transportministeren (reelt indholdsløst, henviser til besvarelse af spørgsmål 27 til L 127).
 • L 127 – Transportministeren har besvaret et spørgsmål, om L 127 giver en eventuelt tiltalt vanvidsbilist bedre retssikkerhed end den godtroende tredjemand, der får konfiskeret det køretøj, som vanvidsbilisten har anvendt (reelt indholdsløst, henviser til besvarelse af spørgsmål 27 til L 127).
 • L 127 – Transportministeren har besvaret et spørgsmål, om en godtroende tredjemand oplever at have en ringere retsstilling og retssikkerhed end en sigtet og tiltalt vanvidsbilist (reelt indholdsløst, henviser til besvarelse af spørgsmål 27 til L 127).

Retsudvalget

 • Om tiggerloven (straffelovens § 197)
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der er dømt for overtrædelse af straffelovens § 197 om betleri efter strafskærpelsen i 2017.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange der er idømt en ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 197 om betleri efter strafskærpelsen i 2017.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den danske tiggerlov også er i strid med Menneskerettighedskonventionen (henviser også til besvarelse af spørgsmål nr. 592).
 • Om hjemtagelse af de danske børn i Syrien
  • REU alm. del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der i juni 2019 under den nuværende regering skete et praksisskifte, der indebar, at man kun ville hente enkelte børn ud af Syrien, hvis deres helbredstilstand var alvorligt truet og med risiko for at få alvorlige men, og på betingelse af at moderen ville give samtykke til at evakuere barnet uden at tage resten af familien med, fra udenrigsministeren (reelt indholdsløst, henviser til besvarelse af spørgsmål nr. 142 (Alm. del) URU stillet den 4. februar 2021).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 4/3-21 om hjemtagelse af de danske børn, der er fanget i teltlejrene Al Hol og Al Roj i Syrien.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der stod i feltet “Dokumentation: (Hjemmel)” i actioncardet vedrørende Rigspolitiets action card om minkaflivning 6. november, og hvem der legalitetskontrollerede dette (henviser også til besvarelse af spørgsmål nr. 431 og nr. 370).

Social- og Ældreudvalget

 • Børnene Først
  • SOU alm. del – Social- og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor det fremgår i den gældende lovgivning eller i kommunernes praksis, at det i dag ikke er muligt at gøre det, der skal til for at sikre barnets tarv (indeholder bilag).
 • SOU alm. del – Social- og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, sagsbehandlere er tilstrækkeligt fagligt klædt på til, at sikre barnets behov og indsatser i sager om underretninger, tvangsfjernelser og tvangsadoptioner (indeholder bilag).
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad vil ministeren gøre ved, at virkeligheden er, at det i dag ikke har nogen konsekvenser, hvis en kommune ikke overholder reglerne
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre kvalitet i de forebyggende indsatser og i sagsbehandlingen.
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for de konkrete forskelle i henholdsvis Barnets Reform og regeringens seneste udspil ’Børnene Først’ i forhold til, hvor reglerne skal ændres.
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om den nuværende 5-årsregel, hvor en ubegrundet underretning skal ligge i 5 år, kan være forbundet med risiko for, at en kommune kan tro, at der er ’noget om snakken’, hvis der kommer flere grundløse underretninger efterfølgende, som kan være ødelæggende for en families liv.
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om chikaneunderretninger, og om at en borger kan lave en anonym underretning med risiko for at ødelægge familiers liv, fordi en kommune har pligt til at reagere på en underretning.
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om en kommune har pligt til at efterleve, hvis et barn siger, at barnet ønsker at bo hos sine forældre, eller barnet ønsker ekstra samvær med sine forældre.
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens kommentar til artiklen ”Fokus skal være på barnets trivsel og ikke på ligestilling, når samvær afgøres” og udkast til artiklen ”Socialministeren må hjælpe med at få hovedfokus på beskyttelse af børnene”.
 • SOU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer, at der sker noget i relation til den internationale straffedomstol (reelt indholdsløst).
 • SOU alm. del – Social og Ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, det er i strid med ligebehandlingsloven, og der er tale om forskelsbehandling, hvis personer med handicap bliver nægtet adgang eller afvist ophold på et offentligt eller et privat sted, fordi de ikke bærer mundbind.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Beskæftigelsesministeriet

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål, om brugen af tavshedsklausuler i sager om seksuelle krænkelser (reelt indholdsløst).

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, om at en ansøger på et lovforslag om dansk indfødsret offentligt uploadede billede til støtte for Islamisk Stat på sin Facebookprofil.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Udenrigsministeriet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

Jura § Info

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

EU-domstolen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *