Ny undersøgelse af høringsfrister

 

Advokatsamfundet har netop offentliggjort en stor undersøgelse af høringsfristerne for de lovforslag, som har været behandlet i Folketinget i folketingsåret 2016/2017. Undersøgelsen viser, at antallet af høringssager med en frist på mindst fire uger er steget, siden Advokatsamfundet kom med sin første høringsundersøgelse for 3 år siden rusbank.net. Og det er en positiv udvikling, men der er stadig lang vej til målet om høj kvalitet i lovgivningen og transparens i lovgivningsprocessen. Hver fjerde af høringssagerne overholder nemlig stadig ikke anbefalingen om en høringsfrist på mindst fire uger.

Undersøgelsen viser også, at der er kommet flere høringssager med den helt lange høringsfrist på mere end 28 dage, nemlig 15 procent flere i forhold til folketingsåret 2015/2016. Alligevel kan man konstatere, at hver fjerde høringssag stadig har en for kort frist, nemlig en frist på under 28 dage, og mere end ti procent har en ultrakort frist på under ti dage, hvilket reelt er en illusorisk høring.

Det gælder især, hvis regeringen først sender lovforslaget i høring samtidig med eller efter fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget. Et nyere eksempel herpå er lovforslaget fra juni i år om ændring af straffeloven, der skærper straffen for utryghedsskabende tiggeri. Det blev sendt i høring med en frist på syv dage – reelt fire hverdage på grund af Pinsen – samtidig med, at forslaget allerede var blevet fremsat for Folketinget. I disse tilfælde får eksterne eksperter og interessenter ingen mulighed for at komme til orde, hvilket er i strid med helt grundlæggende danske demokratiske principper.

Formålet med Advokatsamfundets årlige undersøgelse er at følge lovgivningsprocessen tæt og dermed bidrage til at sikre, at der er en acceptabel tid til at blandt andre Advokatsamfundet som høringspart kan inddrage eksterne eksperter, at sikre tilstrækkelig transparens i lovforberedelsen og at de gældende love i sidste ende har den fornødne kvalitet.

Læs mere om baggrund og fakta om Advokatsamfundets høringsundersøgelse på www.advokatsamfundet.dk

Torben Jensen

Kvalitet i lovgivningen Torben Jensen er generalsekretær i Advokatsamfundet og har tidligere arbejdet i en længere årrække som embedsmand i Justitsministeriet og praktiseret som forsvarsadvokat i advokatfirmaet Nyborg & Rørdam. Torben beskæftiger sig primært med forskellige aspekter af retssamfundet, herunder kvalitet i lovgivningen, lovforberedelsen og den politiske beslutningsproces.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *