EU kører anti-terror skytset i stilling

Siden terrorangrebene mod Paris 13. november 2015 har EU annonceret et potentielt og et mere konkret udspil, der skal styrke medlemsstaternes indsats mod terror. Det første – og måske mest overraskende – kommer fra det luxembourgske formandskab, der ifølge Information, har spurgt medlemsstaterne, hvorvidt der er behov for nye logningsregler. Som bekendt blev EU’s logningsdirektiv erklæret ugyldigt af EU-Domstolen grundet uoverensstemmelse med privatlivs- og databeskyttelse i EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder. Ydermere har EU-Kommissionen udtalt, at der ikke er planer om et nyt direktiv, og at logning er et nationalt anliggende. Den rolle, som eks. mastedata spillede i at kortlægge den formodede bagmand Abdelhamid Abaaoud’s færden under og efter terrorangrebet i Paris, vil dog sikkert få betydning for medlemsstaternes stillingtagen. Det er dog svært at se, hvordan et ny retsakt vedrørende masseindsamling af metadata skulle kunne vedtages uden at være i strid med EU’s Charter, med mindre det udstyres med væsentlige retssikkerhedsmæssige ændringer i forhold til det ugyldige direktiv.

Et mere konkret initiativ bliver ifølge Altinget præsenteret af kommissionen i dag onsdag den 2. december, i form af et direktiv rettet mod Syrien-krigere, der ”gør det strafbart at rejse ud med det formål at deltage i terror-relateret træning eller lignende aktiviteter i tredjelande”, samt ”finansierer, organiserer eller faciliteter sådanne rejser, ligesom det skal gøres strafbart at modtage terrortræning”. Ifølge Altinget vil direktivet også ”lukke huller i håndhævningen og give politi og anklagere i medlemslandene bedre redskaber til at opløse terroristers netværk og aktiviteter”. Danmark har allerede indført en række af disse tiltag, så hvilke konsekvenser direktivet måtte få, såfremt det bliver et ja til afstemningen om en tilvalgsordning den 3. december, og Danmark efterfølgende vælger at gå med i direktivet, vil afhænge af direktivets nærmere indhold.

Det er langt fra første gang, at EU markerer sig på området for terrorbekæmpelse. Bl.a. byggede Terrorpakke I i vidt omfang på EUs Rammeafgørelse vedrørende terrorbekæmpelse fra 2002. Ligesom det førnævnte logningsdirektiv blev initieret efter terrorangrebet 11. september og vedtaget efter terrorangrebet mod London.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *