Et skridt på vejen til et kollektivt selvforsvar af Frankrig

Politiken skriver i dag, at Frankrig har valgt at anmode sine EU-kollegaer om at yde hjælp og bistand til det franske militære svar på ISIL’s terrorangreb i Paris. Det har de gjort ved at aktivere (for første gang i bestemmelsens historie) artikel 42, stykke 7 i Lissabon traktaten (TEU). Bestemmelsen lyder således:

“Hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 51 i De Forenede Nationers pagt yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen. Dette berører ikke den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik.”

Bestemmelsens ordlyd ligger relativt tæt på NATO-pagtens artikel 5 (den såkaldte musketer-ed) som har været centrum for debatten om et eventuelt kollektivt forsvar af Frankrig i forlængelse af angrebet i Paris. Foreløbigt har Frankrig dog valgt at anvende EU-systemet frem for at søge om en NATO-ramme for militær bistand. Baggrunden for denne prioritering er uklar, men konsekvensen er i hvert fald, at kun EU-landene involveres, hvilket særligt udelukker NATO-partnerne USA og Tyrkiet. Det er ligeledes værd at bemærke, at Danmark med vores forsvarsforbehold står uden for denne del af EU-samarbejdet, og at vi derfor ikke er bundet af denne bestemmelse og dermed ikke kan deltage i en eventuel EU-mission på denne baggrund.

Læs historien i Politiken her.

Marc Schack

Perspektiver på krig og masseforbrydelser Marc beskæftiger sig primært med forskningsområder inden for folkeret, krigsret og international strafferet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *