Et skridt på vejen til et kollektivt selvforsvar af Frankrig

Politiken skriver i dag, at Frankrig har valgt at anmode sine EU-kollegaer om at yde hjælp og bistand til det franske militære svar på ISIL’s terrorangreb i Paris. Det har de gjort ved at aktivere (for første gang i bestemmelsens historie) artikel 42, stykke 7 i Lissabon traktaten (TEU). Bestemmelsen lyder således:

“Hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 51 i De Forenede Nationers pagt yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen. Dette berører ikke den særlige karakter af visse medlemsstaters sikkerheds- og forsvarspolitik.”

Bestemmelsens ordlyd ligger relativt tæt på NATO-pagtens artikel 5 (den såkaldte musketer-ed) som har været centrum for debatten om et eventuelt kollektivt forsvar af Frankrig i forlængelse af angrebet i Paris. Foreløbigt har Frankrig dog valgt at anvende EU-systemet frem for at søge om en NATO-ramme for militær bistand. Baggrunden for denne prioritering er uklar, men konsekvensen er i hvert fald, at kun EU-landene involveres, hvilket særligt udelukker NATO-partnerne USA og Tyrkiet. Det er ligeledes værd at bemærke, at Danmark med vores forsvarsforbehold står uden for denne del af EU-samarbejdet, og at vi derfor ikke er bundet af denne bestemmelse og dermed ikke kan deltage i en eventuel EU-mission på denne baggrund.

Læs historien i Politiken her.

Marc Schack

Marc Schack

Perspektiver på krig og masseforbrydelser Marc har en Ph.d. fra Det Juridiske Fakultet, KU, og beskæftiger sig primært med forskningsområder inden for International Strafferet, Krigsret, Folkeret mm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *