Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 9

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 • Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Godtgørelse af afgift af røgfri tobak ved indførelse af stempelmærkning og i forbindelse med reglerne om begrænsning af salg) (Justitia er på høringslisten).
  • Høringstype: Lovforslag
  • Myndighed: Skatteministeriet
  • Høringsfrist: 18-03-2022

Love- og beslutningsforslag

Retsudvalget

 • L 140 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).

Social- og Indenrigsudvalget

 • L 133 (som fremsat): Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.

Erhvervsministeriet

 • B 113 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om digital børnebeskyttelse via aldersverificering på digitale platforme.

Justitsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • B 102 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at give humanitært ophold til mennesker på flugt på grund af ekstreme klima- og miljøforandringer.
 • B 109 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af flygtninge ved skrøbelige og uforudsigelige forhold i hjemlandet.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 93 – om logning
  • L 93: Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om trafikdata og lokaliseringsdata, defineret i ændringsforslaget, skal kunne udleveres hver for sig eller kun samlet.
  • L 93: Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvilke konkrete datatyper politiet kan kræve udleveret på begæring og uden kendelse efter den foreslåede § 804 b.
  • L 93: Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en snarlig revision af retsplejelovens regler om udlevering af teledata til politiet (reelt indholdsløs, henviser til anden besvarelse).
 • B 10 – om hadforbrydelser
  • B 10 – Om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag). – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fortolkningen af hadforbrydelser i forbindelse med tilføjelsen helt eller delvist motiv i straffelovens § 81, nr. 6.
 • B 10 – Om ændring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag). – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om straffelovens § 81, nr. 6, skal fortolkes sådan, at der vil være tale om en hadforbrydelse, såfremt fjendtlighed demonstreres inden, undervejs eller efter forbrydelsen (henviser også til tidligere besvarelser).

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er hensigtsmæssigt, at domstolene fortsat fratages ressourcer, når domstolenes sagsbehandlingstider er så lange.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Erhvervsministeriet

Anklagemyndighedens vidensbase:

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Bonnet v. France (application no. 35364/19)
  • The case concerned the criminal conviction of the applicant Alain Bonnet, by the French courts for the offence of proffering a public insult of a racial nature.
  • The Court found that the domestic courts had provided relevant and sufficient reasons for their finding that the various elements of the offending cartoon directly targeted the Jewish Community. The cartoon and the message it conveyed could not be regarded as contributing to any debate in the public interest and fell within a category which was afforded reduced protection under Article 10 of the Convention.
  • The Court found that the interference with the applicant’s freedom of expression had been necessary in a democratic society and rejected the complaint as manifestly ill-founded..

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *