Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 10

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag  

Justitsministeriet

 • L 93 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) m.v.).
 • L 103 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af identitetsmisbrug).
 • B 144 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en selvstændig bestemmelse om ydmygelsesvold i straffeloven.
 • B 157 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om ændring af beslutningskompetence vedrørende elektronisk fodlænkeafsoning.

Beskæftigelsesministeriet

 • B 132 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om, at hjemløse skal tages ud af jobcentrene.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

 • L 93 – Om logning
  • L 93 – Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om modparten i retssagen om ulovlig logning kan risikere at skulle betale sagsomkostninger, hvis Højesteret aflyser sagen om ulovlig logning.
  • L 93 – Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fortilfælde for, at regeringen umiddelbart inden en retssag i 3. instans har ønsket at få vedtaget lovændring, så modpartens retlige interesse påvirkes (reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse).
  • L 93 – Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om fortilfælde, hvor regeringen har valgt at ændre lovgivningen umiddelbart inden hovedforhandling i Højesteret, frem for at afvente Højesterets afgørelse af om den gældende lovgivning er ugyldig og hvilke dele af lovgivningen, der i givet fald skal bringes til ophør.
  • L 93 – Om logning m.v. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er en reel mulighed for domstolsprøvelse af bekendtgørelser om generel og udifferentieret logning af trafikdata (i medfør af § 786 e), når domstolsprøvelsen forudsætter at organisationer anlægger en civil retssag mod Justitsministeriet, hvor en dom sandsynligvis først vil falde efter et år, og den konkrete bekendtgørelse, som retssagen angår, vil være ophævet.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 181: Notat vedrørende regeringens afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag, C-548/21 (Bezirkshaupt-mannschaft Landeck).

Skatteudvalget

 • SAU, Alm.del – Bilag 156: Henvendelse af 25/2-22 fra Advokatsamfundet og Advokatrådet om opfølgning på foretræde vedrørende retssikkerhed på skatteområdet den 24. februar 2022.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

 

Beskæftigelsesministeriet

Anklagemyndighedens vidensbase:

 

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Johansen v. Denmark (application no. 27801/19)
  • The case concerned the stripping of the applicant’s Danish nationality following his conviction in 2017 for terrorism offences, in particular for having gone to Syria to join the “Islamic State”. The authorities also ordered his deportation from Denmark with a permanent ban on his return.
  • The European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible.
  • The national authorities had given “very serious reasons” to justify the applicant’s expulsion, and the relevant order could not be said to have been disproportionate to the legitimate aim pursued, namely, the protection of the public from the threat of terrorism.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *