Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd:

 • Åbent samråd om kommunernes hjælp til personer med handicap.
  • Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget.
  • Mødedato: 11-02-2021.
  • Udvalget har bl.a. spurgt ministeren, om det er ministerens opfattelse, at de høje omgørelsesprocenter på det specialiserede socialområde i Ankestyrelsen falder af sig selv, eller om der er behov for politiske tiltag til at styrke retssikkerheden på området.

NYE LOVFORSLAG

Beskæftigelsesministeriet:

Justitsministeriet:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 86 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om teknisk bistand til et ændringsforslag, der medfører, at danske statsborgere undtages forslaget om bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud.
 • L 136 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager anklagemyndigheden på nuværende tidspunkt har rejst for overtrædelse af lov nr. 349 af 2. april 2020 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (covid-19 relateret kriminalitet).
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelserne fra Almue Retshjælp, og forholde sig konkret til de udfordringer og løsningsforslag i forhold til en styrkelse af retshjælpsområdet, der angives i henvendelserne.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen vil sørge for, at flere bandemedlemmer bliver dømt efter bandeparagraffen oven på et rekordår for bandedrab.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af personer, som har en gæld fra straffesagsomkostninger, samt hvor mange af disse, der aktuelt afdrager på gælden.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om grunden til, at det kun 18 ud af 55 gange er lykkedes Danmark at overføre en udlænding til afsoning Rumænien.

Skatteministeriet:

 • L 107 A – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke klagemuligheder en ejer af en erhvervsgrund-/ejendom har fremadrettet.
 • L 107 A – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan en klagemulighed op mod handelsværdien kan se ud, fra skatteministeren

Beskæftigelsesministeriet:

 • L 145 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken dialog der har været mellem Beskæftigelsesministeriet, Sundhedsministeriet og Justitsministeriet i lyset af lovforslaget om isolation og krav om test ved indrejse til Danmark.
 • L 145 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan data opbevares for vandrende arbejdstagere, og hvordan de data tænkes anvendt.
 • L 145 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt data om vandrende arbejdstagere vil blive brugt af Arbejdstilsynet i deres kontrolarbejde, og om det i givet fald er i overensstemmelse med EU-retten.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig med Naser Khader i, at »ytringsfriheden har sine grænser«, jf. DR.dk’s artikel »Offentligt ansattes ytringsfrihed: Elvir kan ikke være Facebook-kriger og politimand i Vollsmose samtidig« af 22. januar 2021, når det kommer til offentligt ansatte, og hvordan defineres disse grænser?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiansatte efter ministerens opfattelse også kunne forflyttes eller fyres, hvis de agerer racistisk eller diskriminerende eller racistisk og diskriminerende sprogbrug enten på sociale medier, i tjenesten eller i deres fritid? (henviser til andet svar)

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Ministerierne

Justitsministeriet

Transport- og boligministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Strøbye and Rosenlind v. Denmark
  • The case concerned the disenfranchisement of the applicants as a result of their having had their legal capacity removed.
  • the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been no violation of Article 3 of Protocol No. 1 (right to free elections) to the European Convention on Human Rights, and no violation of Article 14 (prohibition of discrimination).

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 6”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *