Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet:

 • L 116 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og straffeloven. (Indførelse af mulighed for civile bøder, strukturelle påbud, interviews, kontrolundersøgelser i private hjem m.v.).

Skatteministeriet:

 • L 160 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde og indførelse af fri adgang til offentlige datasæt af høj værdi).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om udsendelse af digital post fra offentlige myndigheder til syge, udsatte eller arbejdsløse borgere.

Erhvervsministeriet:

 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er lande, hvor man har lavet ordninger som eksempelvis vaccinepasset for at genåbne en større del af erhvervslivet.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren forholder sig til den problemstilling, som Dansk Erhverv peger på i sit høringssvar til EU-Kommissionens forslag til en ”Digital Services Act og ændring af e-handelsdirektivet 2000/31/EC”.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt online markedspladser altid skal betragtes som formidlere og passive aktører, som er omfattet af den omtalte ansvarsfrihed, og ikke har ansvar, før onlinemarkedspladsen bliver opmærksom på noget ulovligt.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt at regeringen arbejder for, at online markedspladser og platforme skal kunne fortsætte med at sælge farlige og ulovlige produkter og alene forpligtes til at fjerne dem, hvis myndighederne gør dem opmærksom på det.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan et større kendskab til sælgernes identitet konkret vil føre til, at der sælges færre ulovlige produkter.

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid hos anklagemyndigheden fra anmodning om henholdsvis strakstilhold og ordinært tilhold til afgørelse på anmodning.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Rigspolitiet gav coronavikarer mundkurv”, Altinget den 15/1-21, og hvorfor Rigspolitiet angivelig har forsøgt at knægte coronavikarers ytringsfrihed.

Social- og indenrigsministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan en hjemløs stofafhængig, som netop er konstateret smittet med covid-19, finder ud af, hvor hun skal søge isolation, så hun ikke smitter andre, når hun er låst inde og er i svær ubalance som følge af alvorlige og komplekse abstinenser.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren finder det rimeligt, at kommunen fratager borgere med handicap størstedelen af deres hjælp.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren fortsat er af den holdning, at der ikke er behov for en retssikkerhedsfond.
 • SOU alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til fortrolig henvendelse af 5/1-21 om problemer med det familieretlige system.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til, at udredningsgruppen, som blev sat til at undersøge regeringens og myndighedernes beslutning om at lukke store dele af landet ned i marts 2020 for at inddæmme coronavirus, anbefaler at ændre offentlighedsloven.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at børn – selv af varetægtsfængslede med besøgs- og brevkontrol – skal sikres mulighed for at besøge deres far.

Udenrigsministeriet:

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens vurdering er af den aktuelle situation i Indien og ikke mindst den indiske regerings udemokratiske metoder med blandt andet internet lockdown og indskrænket pressefrihed i forbindelse med protesterne over landbrugsreformer. (Reelt indholdsløst)
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil lægge presse på Indien – enten bilateralt eller gennem EU – for at sikre, at menneskerettighederne overholdes, og hvad har man allerede foretaget sig.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil tage afstand fra den indiske regerings håndtering af protesterne over landbrugsreformer. (Reelt indholdsløst)

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for rimeligheden i, at en kandidatstuderende, der grundet sygdom har sendt sin ansøgning om forlængelse af visum for sent og selv gør opmærksom på dette over for myndighederne ad flere omgange, bliver indsat i udrejsecenter Ellebæk?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Domstolene

Anklagemyndighedens vidensbase:

Ligebehandlingsnævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Sağdıç v. Turkey:
  • The European Court of Human Rights held, by a majority (five votes to two), that there had been: a violation of Article 8.
  • The applicant had alleged a breach of his right to protection of his reputation on account of a series of articles published in the daily newspapers Taraf and Yeni Şafak in November and December 2009, accusing him of involvement in an action plan, allegedly aimed at creating conditions favourable to the overthrow of the government.
 • Ç. v. Turkey:
  • the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention on Human Rights.
  • The case concerned shortcomings in the criminal proceedings against a number of individuals charged with prostitution offences in relation to a fourteen-year-old child.
   • The Court found that the lack of support for the applicant, the failure to protect her against the defendants, the unnecessary reconstruction of the rape incidents, the repeated medical examinations, the lack of a calm and secure environment at the hearings, the assessment of the victim’s consent, the excessive length of the proceedings, and, lastly, the fact that two of the charges had become time-barred, amounted to a serious case of secondary victimisation of the applicant.
   • The national authorities’ conduct had been inconsistent with the obligation to protect a child who had been the victim of sexual exploitation and abuse.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *