Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 76- 2018-19 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen og bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler, som supplerer EURES-forordningen).
 • L 77 – 2018-19 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).
 • L 17A – 2018-19 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening).
 • L 17B – 2018-19 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn).
 • L 84 – 2018-19 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • L 85 – 2018-19 (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan erklæringen giver Danmark større råderum i forhold til udvisninger, særligt henset erklæringens artikel 28 c) og d).
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for om den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, allerede inden København-erklæringen, har udtalt at domstolen ikke blander sig i medlemsstaternes vurdering.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange – og i hvilke sager – siden august 2017 regeringen har gjort brug af muligheden for at intervenere i sager ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod andre lande.
 • Børne- og Socialministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil udarbejde en liste over samtlige gældende bemyndigelsesbestemmelser i den sociale lovgivning indenfor ministerens ressort.
 • Børne- og Socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere og vurdere fordele og ulemper ved hhv. forslag 1 og 2 og give en(eventuel skønsmæssig) beregning over, hvad det vil koste at gennemføre hvert forslag, jf Justitia ”Tvangsanbringelser – retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces” af 7. september 2018.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *