Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 50

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 77 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).
 • L 8 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven. (Mere kvalitet i plejefamilier).
 • L 19 (betænkning): Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.).
 • L 17A (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening).
 • L 17B (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn).
 • L 20 (betænkning): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven. (Freds- og ærekrænkelser m.v.).
 • L 22A (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare).
 • L 22B (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed. (Skærpet straf-zone og skærpet straf for ledende medarbejderes pligtforsømmelse i offentlig tjeneste eller hverv).
 • L 84 (betænkning): Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • L 85 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner).
 • L 77 (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.).
 • L 55B (som optrykt efter 2. behandling): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Svar fra beskæftigelsesministeren

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål. om, at flygtninge og asylansøgere rejser til Tyskland eller Sverige med bil, tog eller andet, og derfra flyver tilbage til hjemlandet og dermed undgår at bliver taget for socialt bedrageri i lufthavnen

Svar fra statsministeren

 • Statsministeren har besvaret et spørgsmål om, , i hvilke forskellige former for kopi-, komprimerings- og backup-systemer embedsmænds og ministres e-mails fandtes, da Tibetkommissionen den 17/2-16 bad om materiale.

Svar fra justitsministeren

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at der snarest muligt bliver fulgt op på lovgivningen om tildækningsforbuddet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, der er behov for en lovændring for at sikre, at den politiske intention med loven (zoneforbud) bliver opfyldt.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at danske hjemløse ikke bliver ramt af de nye regler om politiets udvidede bemyndigelse til at fastsætte zoneforbud.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i henholdsvis politiet og anklagemyndigheden/statsadvokaturen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, status for ministeriets arbejde med retshjælp og fri proces.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om. status på undersøgelsen af, om det også skal være muligt for kommunerne at indhente offentlige straffeattester i forbindelse med ansættelser til hjemmeplejen.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om det er efter ministerens opfattelse rimeligt, at færøske fanger, som på grund af de manglende fængselsfaciliteter på Færøerne må afsone i Danmark, er underlagt de samme begrænsninger i besøgstiden for nære familiemedlemmer som danske fanger, der i sagens natur ofte vil have familien boende inden for kortere geografiske afstande?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de juridiske muligheder for at forbyde Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro i København.

Svar fra børne- og Socialministeren

 • Børne- og Socialministeren har bevaret et spørgsmål om, hvilke initiativer regeringen har taget for bedre at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til afgørelser truffet efter servicelovens § 110.
 • Børne- og Socialministeren har bevaret et spørgsmål om, at kommentere sagen vedr. et plejebarn på 2,5 år, der pt. står over for at skulle tvangsbortadopteres og dermed flyttes væk fra sin plejefamilie.

Svar fra Udenrigsministeren

 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, : Hvad er årsagen til, at regeringen ikke udvider sanktionen mod Saudi-Arabien til både at gælde salg af våben og transport af våben?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *