Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 4

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 86 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag, som sikrer, at politiet altid skal give hjemløse en advarsel første gang pågældende antræffes i en permanent lejr i stedet for at sanktionere med zoneforbud.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det var Justitsministeriet der besluttede, at domstolene skulle lukke ned i marts 2020, samt om der er vandtætte skotter mellem regeringen og domstolene i forløbet omkring nedlukningen. (Henviser alene til to tidligere udtalelser af Domstolsstyrelsen)
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange rocker- og bandemedlemmer, der er indvandrere.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen vil gøre det nemmere at uddele tilhold til voldtægtsmænd.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere på kronikken ”Skal folkevalgte politikere eller dommere skrive loven” i Jyllands-Posten den 6. december 20202 og vurdere, om han finde det tilfredsstillende, at EMD har indflydelse på, om rugemødre skal være lovligt i Danmark.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at unge – der er under 15 år, og hvis sag udelukkende bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, hvor man ikke træffer afgørelser på baggrund af den kriminalitet, som den unge eller barnet påstås at have begået – har samme retssikkerhed, som unge på 15-17 år, der, før deres sag bliver behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, har været gennem en domstol, der har fundet det bevist, at de har begået den kriminalitet, som politiet har mistænkt dem for?
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt unge i aldersgruppen fra 15 til 18 år, fortsat behøver at få deres sag behandlet i en ordinær domstol, nu hvor det anses som tilstrækkeligt bevist, hvad den unge under 15 måtte have gjort.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 126 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om yderligere initiativer til at styrke muligheden for rådgivning gennem opsøgende og forebyggende indsatser over for kvinder og unge, der udsættes for social kontrol.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om afskæringen af ældre og udsattes muligheder for at hæve kontanter.
 • Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om danske myndigheders pligt til at hjælpe dansk familie i fangelejr i Syren.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en pakistanske statsborger og bandleder skal have 13 domme for personfarlig kriminalitet, førend der skal ske udvisning af Danmark.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Overvågningsmailen gennemgås for yderligere eventuelle relevante dokumenter, herunder forespørgsler, forslag til vedtagelse, bilag, betænkninger (kun den endelige udgave), statsrevisorernes beretninger mv. Relevansen vurderes ud fra Justitias arbejdsområder.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Domstolene

Højesteret

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Jura § Info:

Amnesty:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Lacatus v. Switzerland (overtrædelse af artikel 8).
  • Domstolen konkluderede, at en bøde til en hjemløs for at tigge og efterfølgende fængsling i 5 dage, som følge af klagers manglende betaling af bøden, var uproportionel og dermed i strid med artikel 8.

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *