Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 3

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet:

Skatteministeriet:

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet:

 • L 132 – Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af sager, hvor finansielle virksomheder har valgt at udtale sig i forbindelse med edition.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager om edition i forhold til lovforslagets anvendelsesområde, der i dag foretages.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange gange retterne har afvist en editionskendelse de seneste tre år. (Henviser alene til andet svar)
 • B 7 – Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om gennemgang af de sager i perioden 2015-2020, der er registreret som ”følger efter omskæring”.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt kvaliteten af notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge, af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan forsvare, når det er kritiseret af de faglige selskaber.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, kvaliteten af vejledningen om ikke-terapeutisk omskæring af drenge, kan forsvares år samtlige læge- og sundhedsfaglige har trukket sig fra processen.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, det er foreneligt med normale lægeetiske principper at udøver skade på et raskt menneskes krop uden et informeret samtykke.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en redegørelse for samtlige argumenter mod omskæring af raske drengebørn, der er indgivet i forbindelse med høringer. (Henviser alene til høringsportalen)
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang regler om kosmetisk kirurgi, tatoveringer og sterilisation afviger fra drengeomskæring.
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange væsentlige omskæringskomplikationer man årligt bør kunne forvente på landsplan. (Henviser alene til notat)
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at opliste en oversigt over samtlige komplikationer, der kan opstå som følge af omskæring. (Henviser alene til notat)
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om udarbejdelse af en udtømmende oversigt over nyeste viden og forskningsresultater om omskæring offentliggjort i perioden 2000 og frem til d.d. (Henviser alene til notat)
  • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse vedrørende psykologiske følger af tidlig drengeomskæring.

 

 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil sikre, at regninger for straffesagsomkostninger specificeres, så den dømte kan gennemskue regningens størrelse og følge med i afbetalingen.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om danske domstole har slået fast, at Niels Holck ikke kan udleveres til Indien.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om Danmark fortsat kan opretholde sin deltagelse i statutten for den europæiske patentdomstol.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren agter at svare på spørgsmål vedrørende Rigspolitiets actioncard om minkaflivning samt Rigspolitiets generelle håndtering af minksagen, idet dette ikke er omfattet af granskningskommissionens kommissorium.

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 124 – Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven. (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering i tilfælde af alvorlig kriminalitet).
  • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, det kun er forbrydelser, der vil være alvorlige og strafbare efter danske standarder, der kan føre til, at en persons ret til støtte ved repatriering bortfalder.
  • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at børns opholdstilladelse ikke bortfalder, hvis de mister begge forældre.
  • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende kravene om bl.a. begrundelse og partshøring i relation til bortfald af yderligere støtte ved repatriering.
 • L 125 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om omfanget af personer, der er blevet, forventes af blive og har modsat sit kravene til dokumenteret negativ covid-19 test. 

Social- og indenrigsministeriet:

 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange sager om samværschikane fra Familieretshuset, der kommer videre til Højesteret.
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om forældres muligheder for at klage over en afgørelse om mistet forældreret.
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kriterier der skal være opfyldt i forældresager, før der kan træffes beslutning om, at et barn skal tvangsfjernes.
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke krav der stilles til kommunerne om at afdække et barns eksisterende netværk inden en evt. tvangsfjernelse.
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange tvangsfjernede børn, der har ressourcestærke netværk eller lignende. (Henviser alene til undersøgelse fra 2013)
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilken hjælp forældre tilbydes, hvis de har fået tvangsfjernet et barn.
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om de krav, der stilles til egenbetaling for forældre i forbindelse med sager om tvangsfjernelse af deres børn.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Domstolene:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Advokatsamfundet

Danske advokater

INTERNATIONALE NYHEDER

Menneskerettighedsdomstolen

 • Munir Johana v. Denmark og Khan v. Denmark
  • The ECtHR held, unanimously and by six votes to one respectively, that there had been no violation of Article 8 of the ECHR.
  • The case concerned the applicants’ expulsion from Denmark being ordered following repeated convictions for various criminal offences, despite their having lived there since a young age.
  • The Court found in particular that the domestic authorities had taken into account the applicant’s particular circumstances, in particular to specific crimes and their prior criminal records, and that their ties to Denmark had been properly examined. It considered that the sentences had been proportionate.

EU-domstolen

 • Dom i sag C-441/19
  • Inden en medlemsstat træffer afgørelse om tilbagesendelse af en uledsaget mindreårig, skal den kontrollere, at der i tilbagesendelseslandet findes passende modtagelsesforhold for denne mindreårige.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

One thought to “Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 3”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *