Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 35

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 1. Åbent samråd om COVID-19.
  1. Sundheds- og ældreudvalget, 25/08-20 kl. 14.
 2. Åbent samråd om indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering.
  1. Retsudvalget, 27/08-20 kl. 10:15.
 3. Åbent samråd med finansministeren og erhvervsministeren om svindel af identitetsoplysninger.
  1. Social- og Indenrigsudvalget, 27/08-20 kl. 11:30.
 4. Åbent samråd med social- og indenrigsministeren om svindel i Socialstyrelsen.
  1. Social- og Indenrigsudvalget, 27/08-20 kl. 13.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Retsudvalget:

Social- og indenrigsudvalget:

 • Endeligt svar på spørgsmål 576: Spørgsmål om kommentar til artiklen ”KL: Vi er nødt til at drøfte rækkevidden af Ankestyrelsens principafgørelser”, bragt på www.altinget.dk den 22. juni 2020.
 • Endeligt svar på spørgsmål 577: Spørgsmål om den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager i Familieretshuset.
 • Endeligt svar på spørgsmål 578: Spørgsmål om, hvor mange sager Familieretshuset har, hvor der mangler en afgørelse.
 • Endeligt svar på spørgsmål 589: Spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre, at udsattes sager bliver taget op igen.
 • Endeligt svar på spørgsmål 591: Spørgsmål om at styrke plejefamiliers retssikkerhed.
 • Endeligt svar på spørgsmål 592: Spørgsmål om der er opsættende virkning i sager om ændring af et anbringelsessted, hvis biologiske forældre og barnet over 12 år har klaget over en afgørelse over nyt anbringelsessted.
 • Endeligt svar på spørgsmål 593: Spørgsmål om reglerne ifm. børn på under 12 års ret til advokathjælp i sager om ændring af anbringelsessted.
 • Endeligt svar på spørgsmål 607: Spørgsmål om, hvor lang tid går der normalt fra et barn får tildelt samvær med en forælder, som barnet har mistet kontakten til, og til at dette samvær rent faktisk effektueres.
 • Endeligt svar på spørgsmål 631: Spørgsmål om at sikre, at en kommune efterlever sine forpligtelser over for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i sager, hvor kommunen konsekvent undlader at råde, vejlede og yde rette støtte.

Skatteministeriet:

 • Endeligt svar på S1610 2019-20: Hvorvidt ministeren vil tage initiativ til, at 42 virksomheder, der over en årrække er blevet opkrævet milliarder af kroner fra skattemyndighederne på et ulovligt grundlag, få deres penge tilbagebetalt.

Udenrigsministeriet:

 • Endeligt svar på S1600 2019-20: Hvorfor udenrigsministeriet ikke laver regionsbaserede rejsevejledninger, når f.eks. Tyskland og Frankrig gør det.
 • Endeligt svar på S1601 2019-20: Hvorvidt det er rimeligt at ændre rejsevejledningen for et helt land, når smittetrykket kun stiger i en region eller få regioner af landet.
 • Endeligt svar på S1602 2019-20: Hvorvidt udenrigsministeriet har igangsat initiativer, der tager højde for de enkelte landes regionale forskelle i smittetryk.
 • Endeligt svar på S1608 2019-20: Hvorvidt det er udenrigsministerens intention at støtte Polens ønske om et ekstraordinært EU-topmøde på baggrund af valget i Hviderusland.
 • Endeligt svar på S 1609 2019-20: Hvorvidt udenrigsministeren finder det rimeligt, at enkelte udlandsdanskere, særligt i Sydamerika, der har haft ophold i Danmark gennem længere tid, kan vente op til flere år på at få afgjort sager om udstedelse af et dansk pas.
 • Endeligt svar på S 1617 2019-20: Hvorvidt ministeren mener, at man har gjort nok for at informere interessenter og Folketing løbende om ændringer i rejsevejledninger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet:

 • Endeligt svar på S 1621 2019-20: Hvorvidt ministeren mener, at det er rimeligt, at udenlandske statsborgere p.t. er afskåret fra at få behandlet en ansøgning om forlængelse af deres turistvisum, medmindre der er tale om rettelse af biometriske fejl, med henvisning til at Udlændingeborgerservice er nedlukket som følge af coronavirus og at forlængelse af et turistvisum ifølge Udlængeborgerservice samtidig er kædet sammen med et personligt fremmøde på kontoret i Næstved.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Bilag 528: Orientering om ny styrelse, Justitsministeren.
 • Bilag 533: Orienteringsnotat om regeringens afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-140/20, om de irske logningsreglers forenelighed med EU-retten, Justitsministeren.
 • Bilag 339: Ankestyrelsens afdækning af 8. juli 2020 af udrejsehindringer for de kommende adoptanter, som er matchet med et barn i udlandet. Afdækningen er opdateret den 14. august 2020, Social- og Indenrigsministeren. 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *