Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 36

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

NYE LOVFORSLAG

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71

 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om brugen af korte indlæggelser af børn og unge med spiseforstyrrelser.
 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om brug af korte indlæggelser af børn og unge med spiseforstyrrelser skyldes kapacitetsproblemer eller om der er evidens for, at børn og unge bliver påvirket af andre patienter på afdelingerne.
 • 71, Alm.del – Sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om der er nogen form for registrering af, når man som patient på en psykiatrisk afdeling f.eks. bliver fastholdt af politiet.

Retsudvalget – Justitsministeren

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt, der viser, hvor mange udlændinge fra ikke-vestlige lande der i alt er blevet fremstillet i dommervagten fordelt på år.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan politiet reagerer på henvendelser og anmeldelser om trusler i nære relationer.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte viden om trusler i nære relationer medfører en egentlig efterforskning eller andre sagsskridt fra politiet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om antallet af indgåede ægteskaber de seneste ti år mellem en livtidsdømt indsat i et af landets lukkede fængsler og en person udenfor fængslet.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere artiklen Alarmerende rapport afslører, hvorfor fængselsbetjente forlader jobbet: »Kriminalforsorgen er på katastrofekurs«” fra Berlingske.dk den 12. juli 2020
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor Familiehuset ved Pension Engelsborg aldrig er blevet etableret og hvad er ministerens plan for at det vil ske.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren anser slettefrister for seksuelt krænkende og ulovligt indhold på diverse sociale medier som en reel mulighed, og hvor lang mener ministeren i givet fald, at denne slettefrist skal være og hvad skal konsekvensen være, hvis den ikke overholdes.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer at præsentere et eventuelt udspil for Folketinget i forbindelse med slettefrister af seksuelt krænkende og ulovligt indhold på diverse sociale medier. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til den nuværende strafferamme for falsk vidneudsagn i retssager, og er ministeren enig i, at afgivelse af falsk vidneudsagn i retssager konsekvent skal retsforfølges og straffes.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om straffelovsovertrædelser for personer, der har fået tildelt dansk statsborgerskab, opgøres særskilt, og vil ministeren i givet fald oversende opgørelserne.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil kommentere lederen ”Politiet bør sige det, som det er” i Fyens Stiftstidende den 30. juli 2020 og artiklen ”Cykeltyv filmet på fersk gerning – men går nok fri” i Fyens Stiftstidende den 29. juli 2020.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af regeringens svar på rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) til udvalget, samtidig med at regeringen sender sit svar på rapporten til CPT.

Retsudvalget – Udlændinge- og integrationsministeren

 • REU, Alm.del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen vil gøre for at imødekomme de meget alvorlige kritikpunkter i rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT) offentliggjort den 7. januar 2020.
 • REU, Alm.del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer man vil tage for at imødekomme kritikken fra CPT’s rapport angående Ellebæk, således at mennesker, der ikke har begået kriminalitet, ikke udsættes for fængselslignende forhold.
 • REU, Alm.del – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om der er tale om anvendelse af mindst indgribende middel til at opnå formålet ved at udsætte mennesker, der ikke har begået kriminalitet, på Ellebæk for fængselslignende forhold.

Skatteudvalget – Skatteministeren

 • SAU, Alm.del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om den indstilling, som den tidligere skatteminister fik fra embedsværket og kammeradvokaten, før man indgik forliget om udbytteskat med en række amerikanske pensionsplaner.

Socialudvalget – Finansministeren

 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil pålægge Nets offentligt at fremlægge alle kendte misbrug af NemId og sikkerhed.
 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren kan redegøre for omfanget af svindelen med NemId, og de metoder der bliver anvendt af de it-kriminelle.
 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om hvordan man sikrer borgernes personoplysninger mod svindel med NemID.
 • SOU, Alm.del – Finansministeren har besvaret et spørgsmål om en NemID Nøgleviser kan bidrage til at sikre borgere mod svindel af deres NemID.

Socialudvalget – Social- og indenrigsministeren

 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget ville de kommunale udgifter til administration og ledelse kunne nedbringes.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det var sundhedsmyndighederne der anbefalede hhv. nedlukning og genåbning af botilbud ifm. Coronakrisen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der har været pligt blandt relevant personale til at indberette isolering, udgangsforbud eller anden frihedsberøvelse for beboere på botilbud som magtanvendelse ifm. Coronanedlukningen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om oversendelse af KL’s opdaterede status på socialområdet ifm. Coronakrisen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke typer hjælp der har været bevaret på socialområdet ifm. at området har været betegnet som et kritisk område under coronakrisen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der kommer en samlet evaluering af tiltagene på socialområdet ifm. lukning og genåbning under coronakrisen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke kommuner eller sociale institutioner der fortsat ikke har etableret tilstrækkelige tiltag eller procedurer til beskyttelse mod coronavirus.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes af personaleplanlægning på botilbud og sociale institutioner for at sikre, at mindst muligt personale har direkte kontakt med borgerne. (Der henvises alene til besvarelsen ovenfor)
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om mulighederne for lønkompensation til hjælpere i BPA-ordningen under coronakrisen.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om udfærdigelse af en socialpolitisk beredskabsplan.
 • SOU, Alm.del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om regeringens initiativer vedrørende det sociale frikort.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Vestre Landsret

Anklagemyndighedens vidensbase:

Tilsynet med efterretningstjenesterne 

Politiet

Nationale organisationer/institutioner

K-news:

Advokatsamfundet

Vive

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *