Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 2

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 125 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan tvangstest kan gennemføres i praksis (henviser alene til svar fra d. 18. november)
 • L 125 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ministeren vil sikre at sårbare individer identificeres og behandles korrekt i forbindelse med tvangstest.

Justitsministeriet:

 • B 7 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende en henvendelse om forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn.
 • B 7 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende et debatindlæg i Kristeligt Dagblad om udvalgets behandling af beslutningsforslaget om indførelse af en 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil oversende sin korrespondance med Teleindustrien om konsekvenserne for de danske logningsregler som følge af EU-Domstolens dom af 6. oktober 2020. (Reelt indholdsløs)
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilke lande, der som konsekvens af EU-Domstolens afgørelser har tilpasset deres nationale logningsregler, så de er i overensstemmelse med EU-retten.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med forvaltningsloven eller forvaltningsretlige principper, at en minister får ministeriets medarbejdere til at producere indhold til ministerens private konti på sociale medier. (Alene henvisning til statsministerens besvarelse af spørgsmålet af 18. december 2020)
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang reglerne om delvis fratagelse af den retlige handleevne bliver anvendt.

Erhvervsministeriet:

 • ERU, Alm. Del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende et debatindlæg, den politiske opfølgning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om konkurrence på advokatmarkedet og den potentielle påvirkning af retssikkerheden.
 • ERU, Alm. Del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor i lovgivningen det fremgår, at online markedspladser har ansvar for at sikre, at farlige produkter ikke bringes til salg online og fjerne dem, hvis de gør.
 • ERU, Alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan fjernelse af indhold eller produkter, der allerede er bragt på markedet kan være udtryk for ”proaktive” foranstaltninger.

Social- og indenrigsministeriet:

 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til en henvendelse af 15. december 2020 fra retspræsident for Retten i Hillerød vedrørende nedbringelse af ventetider i Familieretshuset.
 • SOU, Alm. del – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål vedrørende omfanget af underretninger på børneområdet.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • S 627 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministeren vil gøre ved, at et privat psykologfirma fungerer som obligatorisk psykologklinik i Københavns Kommunes jobcentrets lokaler.
 • S 632 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om de bureaukratiske procedurer, man skal igennem for at skaffe bevis for dansk indfødsret.
 • S 637 – Udlændinge og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt personer med tre statsborgerskaber, der dømmes for at have antastet Folketinget og regeringens sikkerhed og frihed ved at kaste brandbomber mod Christiansborg, skal bevare deres danske indfødsret og forblive i Danmark.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • ERU, Alm. del – Bilag 140: Nyt notat om forordningen for europæisk datastyring.
 • FOU, Alm. del – Bilag 42: Brev af 5/1-21 fra forsvarsministeren til udvalget om besvarelsen af spørgsmål vedrørende sagen om aflivning af mink.
 • REU, Alm. del – Bilag 142: Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden.
 • SOU Alm. del – Bilag 144: Orientering vedrørende L 17 om overgangen til voksenlivet for unge med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne m.v.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

Regeringen.dk

Domstolene

Højesteret

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Danske advokater:

Vive:

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

EU-kommissionen

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *