Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 13

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Beskæftigelsesministeriet

 • L 115C – (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Justitsministeriet

 • L 111 – Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om hvilke problemer i forhold til strafbarhed forslaget rejser, herunder om andre lande opererer med en anden målestok end i Danmark.
 • L 111 – Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om antallet af personer, der årligt er vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark de seneste 10 år, fordelt efter om ofrene er handlet til tvangsarbejde, prostitution og seksuel udnyttelse eller andet.
 • L 111 – Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det årlige antal sigtelser, tiltaler og domfældelser for menneskehandel i Danmark de seneste 10 år, fordelt efter om sagerne omhandler tvangsarbejde, prostitution og seksuel udnyttelse eller andet.
 • L 111 – Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om at bevise tvangselementet efter straffelovens § 262 a om menneskehandel.
 • L 111 – Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse. – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål., om at en af de største udfordringer i sager om menneskehandel er at få en forklaring fra offeret, der kan tjene som bevis i retten, og at vidneforklaringer fra de formodede ofre ofte er det eneste eller det vigtigste bevis i sager om menneskehandel (reelt indholdsløst, henviser til anden besvarelse).

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår Rigspolitiet er blevet opmærksomme på, at der kan være problemer med visse af de kinesiske overvågningskameraer ift. datasikkerheden.
 • REU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren mener, at de sociale medier i tilstrækkelig grad lever op til deres ansvar om at fjerne ulovligt indhold, eller om – og i så fald hvordan – regeringen har tænkt sig at sætte ind over for problemet (henviser til bilag).
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om uhensigtsmæssigheder ved udvælgelsesmetode blandt lægdommere ifm. retssager ved landsretten, og om, hvordan der undgås ressourcespild blandt de allerede udpegede domsmænd til landsretten.
 • REU, Alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om en oversigt over, hvad der defineres som ulovligt indhold på nettet.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udlændinge- og integrationsministeriet

 • S 597 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, om regeringen har ændret holdning til, at dansk indfødsret ikke længere skal frakendes i videst muligt omfang inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser ved svig og kriminalitet, og om regeringen har aftalt denne nye lempeligere kurs med de øvrige partier bag indfødsretsaftalen (henviser til anden besvarelse).

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Justitsministeriet

 • R 13 – Justitsministerens redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen. (Den årlige retssikkerhedsredegørelse).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Domstolene

Højesteret

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *