Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 12

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Lov- og beslutningsforslag

Erhvervsministeriet:

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 145 – (som vedtaget): Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.
 • B 188 – Forslag til folketingsbeslutning om udvidet kommunalt selvstyre på asylområdet.

Ligestillingsudvalget:

 • B 190 – Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag (borgerforslag).

Justitsministeriet:

 • B 186 – Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe strafrabatten i voldtægtssager, hvor offer og gerningsmand kender hinanden på forhånd.

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om begrebet lokaliseringsdata.
 • L 111 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om styrket indsats mod menneskeudnyttelse.
 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er nogle steder i Danmark, hvor ytringsfriheden officielt er indskrænket i en grad, at en borger ikke må stille sig med et skilt og få taget billeder.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan sager, hvor borgere gør brug af deres grundlovssikrede ytringsfrihed foran ambassader, skal håndteres, og om, hvad retstilstanden er på området.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt politiet efterspørger yderligere adgang til overvågning, og om de vurderer, at det ville være en hjælp i forbindelse med efterforskning.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt PET på samme måde har været optaget af og involveret i lignende politiske sager, som de er ift. de danske kvinder og deres børn i Syrien.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen læser den nye vurdering fra PET af 18/5-21 som en direkte anbefaling til at hjemtage de danske kvinder og deres børn fra Syrien.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til artiklen ”Borgerrådgiver i opråb: Kommunen lever ikke op til ny whistleblowerlov” fra Politiken den 15/2-22.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til interne henvendelse af 22/2-22 om lovændring om livstidsdømte og visse forvaringsdømtes rettigheder.

Erhvervsministeriet:

 • REU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen vil gøre for at styrke forbrugersikkerheden i relation til kviklånsbanker og svindel med NemID.
 • REU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt de sociale medier i tilstrækkelig grad lever op til deres ansvar om at fjerne ulovligt indhold, eller om – og i så fald hvordan – regeringen har tænkt sig at sætte ind over for problemet (henviser alene til andet svar).

Skatteministeriet:

 • SAU alm. del – Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan det sikres, at der er den nødvendige sagkyndige bistand i skatte- og afgiftssager (henviser alene til andet svar).

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 127 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor mange personer der forventes omfattet af loven opdelt på hhv. frakendelse af dansk statsborgerskab erhvervet ved svig og frakendelse af statsborgerskab på grund af kriminalitet.
 • L 127 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, i hvilket omfang lovforslaget – såfremt det bliver vedtaget – vil implementere Socialdemokratiets udlændingepolitiske udspil “Retfærdig og realistisk – En udlændingepolitik, der samler Danmark”.
 • L 127 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at uddybe, hvad der ligger i formuleringen ”alvorlig skade på statens vitale interesser”.
 • L 145 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor personer med flygtningestatus i Ukraine skal have adgang til Danmark på særlige vilkår.
 • L 145 – Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for de kriterier, som kommunerne vurderer og tildeler pladser efter til f.eks. bolig, institutionsplads eller sprogkurser.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt socialtilsynene har de rette værktøjer til at vurdere, om den fornødne faglighed er til stede på kvindekrisecentrene og herbergerne.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Justitsministeriet:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt regeringen med vil skærpe straffelovens § 235 om børneporno, sådan at »bøde« udgår af bestemmelsen og samtidig fordoble strafferammerne i stk. 1 og 2 fra henholdsvis 2 år og 1 år til 4 år og 2 år.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Beskæftigelsesministeriet:

 • Bilag 187: Orientering om trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser, fra beskæftigelsesministeren.

Ligestillingsudvalget:

 • Bilag 51: Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2022.

Justitsministeriet:

 • Bilag 193: Uddrag af regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22.
 • Bilag 199: Afrapportering på målsætningerne i flerårsaftalen for politi og anklagemyndigheden.

Social- og ældreministeriet:

 • Bilag 154: Regeringens lovprogram for folketingsåret 2021-22 på Social- og Ældreudvalgets område.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Udlændinge- og integrationsministeriet:

Transportministeriet:

Regeringen.dk:

PET

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Amnesty:

Advokatsamfundet:

Danske advokater:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *