Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 14

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

Lov- og beslutningsforslag

Social- og ældreministeriet:

 • L 151 – (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.).

Udenrigsministeriet:

 • B 194 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATOs kollektive forsvar.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

 • Besvarelse af spørgsmål til lovforslag nr. L 111 om styrket indsat mod menneskeudnyttelse:
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er sikret de fornødne ressourcer til sager om menneskers udnyttelse af andre til arbejde under åbenlyst urimelige forhold.
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om strafferammen på 6 år for menneskeudnyttelse, mens menneskehandel straffes med fængsel i op til 10 år.
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om, hvorfor den nye bestemmelse i straffeloven om menneskeudnyttelse ikke omfatter menneskeudnyttelse til prostitution og anden seksuel udnyttelse.
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt effekten af den foreslåede kriminalisering af menneskeudnyttelse vil blive svækket (henviser alene til andet svar).
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om ændringsforslag, så prostitution el.lign. omfattes af den foreslåede nye bestemmelse om menneskeudnyttelse (henviser alene til andet svar).
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ofre for menneskeudnyttelse i sager om prostitution m.v. skal beskyttes mindst lige så effektivt, som andre ofre for menneskeudnyttelse (henviser alene til andet svar).
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt der er forskel på forbrydelsens alvor ved menneskeudnyttelse ved arbejde under åbenlyst urimelige forhold og ved prostitution m.v. (henviser alene til andet svar).
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om at styrke indsatsen for at retsforfølge bagmænd bag menneskehandel (henviser alene til andet svar).
 • L 111 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om ændringsforslag, så udenlandske medarbejdere sikres bistandsadvokat ved indledningen af politiets efterforskning.
 • L 140 – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 22/3-22 fra Dansk Journalistforbund, vedrørende fem forslag til forbedring af offentlighedsloven.
 • REU alm. del – Justitsministerens har besvaret et spørgsmål om status på arbejdet i udvalget om retshjælp og fri proces.

Beskæftigelsesministeriet:

 • BEU alm. del – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til intern henvendelse af 4/2-2022 om jobcentrets indsatser i forhold til syge, sårbare og udsatte borgere.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan kommunerne er forpligtet til at levere ambulant misbrugsbehandling, der er kompatibel med en hverdag med arbejde og/eller skole.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke restriktioner beboerne på Kofoedsminde er underlagt.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Udlændinge- og integrationsministeriet:

 • L 127 – (betænkning): Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.).
 • L 113 -(betænkning): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og negativ social kontrol, indførelse af regler om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte m.v.).

Erhvervsministeriet:

 • L 117 – (betænkning): Om skærpede krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn samt styrket grænseoverskridende håndhævelse over for tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.
 • Bilag 3: Om regulering af sociale medier – Præsentationer fra den tekniske gennemgang af lovforslaget den 22. marts 2022.

Justitsministeriet:

 • L 111 – (betænkning): Om styrket indsats mod menneskeudnyttelse.
 • Bilag 218: Ny vurdering af Terrortruslen mod Danmark 2022.
 • Bilag 217: Orientering om proces for nye tiltag på bandeområdet.
 • Bilag 212: Notits om domme mv. afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og udtalelser fra FN’s komitéer mod Danmark fra 1/3-21 til og med 17/3-22.
 • Bilag 211: Orientering om politiets opbevaring af dna-profiler og fingeraftryk. 

Beskæftigelsesministeren:

 • Beskæftigelsesministerens talepapir fra samrådet den 24. marts om fagforeningsfrihed.

Social- og ældreministeriet:

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet:

Forsvarsministeriet:

Social- og ældreministeriet:

Udenrigsministeriet:

Erhvervsministeriet:

Domstolene

Højesteret:

Anlagemyndighedens vidensbase

Ligebehandlingsnævnet

PET

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Amnesty:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Europarådet

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *