Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 11

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Høringer

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet:

 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om sagsforløbet, hvor en 30-årig afghaner blev løsladt på baggrund af, at »tolken og den tiltalte ikke altid forstod hinanden, og tidsplanen for sagen derfor skred«, hvilket resulterede i, at dommeren lod den 30-årige løslade.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det reviderede Europol-mandat, som Europa-Parlamentet og Rådets forhandlere opnåede enighed om den 1/2-22, giver anledning til, at Danmarks Europol-aftale skal erstattes af en ny aftale.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at sikre, at forsvundne e-mails i anklagemyndigheden ikke bliver en hindring for at gennemføre ankesager, og om, at kriminelle udlændinge altid bliver udvist i videst muligt omfang.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om at udvide det antal meter, hvormed både offentlige myndigheder og private kan foretage tv-overvågning i det offentlige rum.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om problemet med overholdelse af tidsfristerne i aktindsigtssager.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer artiklen: ”En betjent lurede på sin familie og naboer. Sådan misbruger politiet vores private data”, bragt på www.Zetland.dk den 14/2-22, giver anledning til.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilket omfang man som offer hæfter for aftaler, der er indgået ved, at en gerningsmand ulovligt har misbrugt oplysninger om NemID el. lign.

Erhvervsministeriet:

 • ERU alm.del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om at oversende Tysklands evaluering af deres nationale regler om sociale medier, og en orientering om de væsentligste budskaber i evalueringen, som kan have betydning for de igangværende danske overvejelser om regulering af sociale medier.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om forskellene på den tyske regulering af sociale medier og det kommende lovforslag i Danmark om regulering af sociale medier.
 • ERU alm. del – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt et privat opslag på et socialt medie, hvor der f.eks. afspilles et musikstykke eller fremvises fotos/videoklip m.v., der er beskyttet af ophavsretlige regler, vil skulle fjernes af det sociale medie efter de nye danske regler om regulering af sociale medier, der er undervejs.

Social- og ældreministeriet:

 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke muligheder en udsat forælder har for at bevise, at vedkommende kan tage sig af sit barn, hvis de ikke får chancen, da det allerede før fødslen er afgjort, at barnet skal tvangsbortadopteres.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvornår ministeren forventer at indkalde til forhandlinger om en ny ældrelov.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen fra Muskelsvindfonden om mennesker med omfattende handicaps stilles betydeligt ringere end mennesker uden handicaps.
 • SOU alm. del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelse af 17/2-22 om Tvangsfjernelse af børn.

Ligestillingsudvalget:

 • LIU alm. del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil uddybe sin påstand på Facebook den 4/2-2022 om, at der ikke er ligestilling i Danmark.
 • LIU alm. del – Ministeren for ligestilling har besvaret et spørgsmål om at henvise til en konkret sag i løbet af de sidste 20 år i Danmark, hvor det er blevet bevist, at en kvinde er valgt fra til en post, stilling eller lignende, fordi vedkommende var kvinde.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Udenrigsministeriet:

 • ­Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt Danmark sammen med EU eller de nordiske lande bør gøre en indsats for at skabe en humanitær og legal korridor, der skal garantere en sikker flugt for sårbare personer, der må flygte fra Ukraine.

Udlændinge og integrationsministeriet:

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor ministeren tilkendegav under 1. behandlingen af forslag nr. L 127 til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.) den 2. marts 2022, at der inden for de internationale konventioner kan ske en yderligere stramning i relation til frakendelse af indfødsret ved svig.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

 • Rigsrevisionens notat om beretning om Erhvervsministeriets forvaltning af hjælpepakker under COVID-19.
 • Orientering om anklagemyndighedens forelæggelsesordning på udvisningsområdet.
 • Orienteringsnotat om regeringens afgivelse af mundtligt indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag, C-470/21, La Quadra-ture du Net m.fl.
 • Henvendelse af 10/3-22 fra Institut for Menneskerettigheder om kopi af brev til Social- og Ældreministeriet med anbefalinger til den kommende Barnets Lov.

Ministerierne

Justitsministeriet:

Regeringen.dk:

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder:

K-news:

Jura § Info:

Advokatsamfundet:

Vive:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *