Udfordringer når Politiklagemyndigheden rykker ud

Politiklagemyndighedens årsberetning for 2016 er udkommet den 6. marts 2017 og kan ses på www.politiklagemyndigheden.dk.   Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed og har til opgave at efterforske strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten samt sager om personer, der er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af […]

Read More

Hemmelige ransagninger fortsætter – i hemmelighed – turen ned ad den retssikkerhedsmæssige glidebane

Justitsministeriet har for øjeblikket et lovforslag i høring med høringsfrist fredag den 11. november 2016. Der er tale om forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. I overskriften til høringen er anført ”Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.”. […]

Read More

Så dyrt er det at forfalske et eksamensbevis

Styrelsen for Videregående Uddannelser offentliggjorde den 25. maj 2016 en pressemeddelelse med oplysning om, at Københavns Politi har sigtet 27 personer for at have uploadet uægte gymnasiale eksamensbeviser til deres ansøgninger på ansøgningsportalen Optagelse.dk. Styrelsen for Videregående Uddannelser indgav politianmeldelse i 2013.   Det sædvanlige journalistspørgsmål til politiet er så: “Hvad er strafferammen for dokumentfalsk?” […]

Read More

Politianmeldelsen mod Pernille Skipper

Det fremgik af flere medier onsdag, at forsvareren for en af de frikendte drenge i voldtægtssagen fra Herfølge har politianmeldt Enhedslistens Pernille Skipper.   På www.sn.dk findes artiklen ”Pernille Skipper politianmeldt i voldtægtssag”, hvor der bl.a. kan læses følgende citat fra forsvareren:   ”- Hun skriver, at der er tre drenge, der er blevet frifundet […]

Read More

Fortsat udfordringer med at behandle sager om økonomisk kriminalitet hurtigt og effektivt

Politiets og anklagemyndighedens årsrapport for 2015, der i dag er blevet offentliggjort, viser, at der har været et markant effektivitetsløft, når det drejer sig om at behandle konkrete straffesager.   Desværre viser rapporten også, at der fortsat er udfordringer med at behandle sager om økonomisk kriminalitet hurtigt og effektivt.   Det fremgår af rapporten, at […]

Read More

Bøder for racistiske udtalelser bør altid kunne ankes uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

Jyllands-Posten skriver i dagens udgave, at et politisk flertal ønsker racismeparagraffen (straffelovens § 266 b) kulegravet. Jacob Mchangama udtaler til Jyllands-Posten, at det er ”et politisk og ikke et juridisk, teknisk spørgsmål, om racismeparagraffen bør lempes.” Det er jeg enig i.   Med dette indlæg vil jeg påpege et forhold omkring reglerne om anke af […]

Read More

Overraskende hvis isolationsfængsling af 15-årig pige forlænges tirsdag

Østre Landsret stadfæstede torsdag den 21. januar 2016 en kendelse fra Retten i Holbæk, hvor den kun 15-årige pige i den såkaldte ”Kundby-sag” blev varetægtsfængslet i isolation frem til tirsdag den 26. januar 2016. Sagen har været ført for ”dobbeltlukkede” døre. Det betyder, at offentligheden end ikke har mulighed for at få indblik i selve […]

Read More

Korte høringsfrister øger risikoen for lovsjusk

Fredag den 27. november 2015 kl. 17.57 sendte Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet en mail med en høring til et udkast til lov om ændring af udlændingeloven til 140 myndigheder og organisationer m.v. Udkastet vedrører transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser, som skal give fly-, tog- og buspersonale ansvar for at sikre, at […]

Read More