Repræsentanternes Hus vil begrænse NSA’s beføjelser

Det er ikke kun i kraft af ACLU et al. v. Clapper at al. (se herom de tidligere blogs), at der er grøde i debatten om overvågning og metadata i USA. Et flertal i Repræsentanter Hus vedtog nemlig i går aftes dansk tid at begrænse NSA’s muligheder for at indsamle metadata om borgerne. Se mere i New York Times her. Står det til ‘the House’ vil det nemlig efter alt at dømme fremover blive således, at teleoplysninger skal lagres af teleselskaberne selv, og at de amerikanske myndigheder, såsom NSA, alene vil kunne få adgang til oplysninger efter retskendelse og i forbindelse med en konkret efterforskning. Det er iøvrigt også sådan tingene fungerer i Danmark. I dag er det som berørt i de foregående blogindlæg i USA på den måde, at teleselskaberne efter pålæg af en særlig sikkerhedsdomstol (FISC) udlevere al deres data til NSA, der så selv lagrer oplysningerne og kan grave i dem. Repræsentanternes Hus følger ved sin afstemning op på en af de væsentligste anbefalinger, som en særlig arbejdsgruppe nedsat af præsident Obama sidste år kom med.

Afstemningen presser Senatet og de senatorer, der ønsker at opretholde NSA’s beføjelser til selv at opbevare megadata. Kongressen er under alle omstændigheder nødt til at nå til enighed om en ny lovgivning på området, da PATRIOT ACTs beføjelser pga. en ‘solnedgangsklausual’ udløber den 1. juni. Afgørelsen i ACLU et al v. Clapper et al fra sidste uge betyder, at Kongressen er nødt til at lade det fremgå meget eksplicit af en ny lovgivning, hvis de amerikanske myndigheder skal have adgang til at indhente og lagre oplysninger, der ikke indhentes til brug for en konkret efterforskning.

Anders Henriksen

National Security Law Anders Henriksen er lektor i folkeret på Juridisk Fakultet, KU, og leder af Centre for International Law and Justice. Anders har tidligere bl.a. været ansat som forsker i Dansk Institut for Militære Studer og er forfatter og medforfatter på en lang række rapporter og analyser for, bl.a. Dansk Institut for Internationale Studier og Center for Militær Studier. Anders’ primære forskningsområde er folkeret med særligt fokus på staters internationale magtanvendelse, væbnede konflikter og terrorbekæm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *