Relevant Retssikkerhed – ugentlige nyheder

Nedenfor kan du læse relevante nyheder vedrørende om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedmæssige område

Onsdag 13. maj:

Justitsminister Mette Frederiksen er kaldt i samråd om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Ministeren er blevet bedt om at redegøre for regeringens holdning til Betænkning nr. 1553/2015 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

 

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Mandag den 4. maj -:

Mandag sidste uge blev The Universal Periodic Review påbegyndt, som afsluttes ved udgangen af denne uge. Det er en unik proces, hvor man undersøger samtlige FN landes menneskerettighedstilstand.

Torsdag den 7. maj

Vestre Landsret konstaterede den 07.05.2015 , at Passiv rygning og bilkørsel med hash (bevidsthedspåvirkende stof) i blodet kan medføre straf.

Lørdag den 9. maj -:

Lørdag den 9. maj blev en udstilling HOLOCAUST-KARRIKATURER I IRAN, Tehran, lanceret. Udstillingen omfatter karikaturtegninger, som gør nar af Holocaust. Den er organiseret efter terrorangrebet på karikaturmagasinet Charlie Hebdo i Paris.

Tirsdag 12. maj:

Der falder dom I sagen Magee and Others v. the United Kingdom (nos. 26289/12, 29062/12, and 29891/12), som vedrører en EMD dom I en sag om antiterrorlovgivning

 

NYE LOVFORSLAG

 • L 204 – Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.) blev fremsat den 5. maj 2015 (L204). Lovforslaget, der er en udmøntning af initiativ nr. 4 i regeringens terrorudspil ”Et stærk værn mod terror” fra februar 2015, har ifølge regeringen til formål at styrke PET’s mulighed for overvågning af, om personer med mulig tilknytning til terrorvirksomhed er på vej til og fra Danmark. Her er Justitsminister Mette Fredriksens (S) fremsættelsestale , der blev offentliggjort 5 maj. Med lovforslaget vil PET få en hurtig og effektiv adgang til relevante oplysninger, som luftfartsselskaberne har om passagerer mv.(PNR-oplysninger) i forbindelse med rejser til og fra Danmark. Det vil gøre tjenestens forebyggende og efterforskningsmæssige indsats mod terrorisme mere effektiv.
 • L 200 – 2014-15: Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) blevet fremsat af forsvarsministeren (Nicolai Wammen) den 5 maj 2015. Forslaget indebærer ifølge regeringen, at der sker en styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser. Her er forsvarsminister Nicolai Wammens fremsættelsestale til dette lovforslag
 • L 201 – 2014-15: Forslag til Lov om net- og informationssikkerhed, fremsat af Forsvarsminister Nicolaj Wammen den 5. maj 2015. Lovens formål er at fremme net- og informationssikkerhed i samfundet. Lovforslaget indebærer bl.a. at Center for Cybersikkerhed uden retskendelse mod behørig legitimation for adgang til visse forretningslokaler. Her er fremsættelsestalen.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om i, hvilket omfang Erhvervsstyrelsen i forbindelse med anmeldte kontrolbesøg hos ejendomsmæglere og revisorer oplever, at materiale er bortskaffet, eller virksomhederne på anden, til erhvervs- og vækstministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål 5 (L 172 – 2014-15 – ) om, i hvilke type situationer der efter ministerens opfattelse vil være tale om, at formålet med kontrolbesøg vil være forspildt, hvis de anmeldes eller gennemføres med retskendelse, til erhvervs- og vækstministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet har offentliggjort en evaluering af myndighedernes indsats under terrorangrebet: JM offentliggjorde desuden, at Jens Madsen fratræder stillingen som PET-chef.
 • Ombudsmanden er kommet med udtalelse i forhold til, at en journalist fik ministerbetjeningsdokumenter efter princip om meroffentlighed. Ombudsmanden har længe haft fokus på reglerne om aktindsigt. Ombudsmanden konstatererede desuden mangler i Offentlig Digital Post:.
 • Institut for Menneskerettigheder (IMR) har udgivet en uddybende rapport til Folketinget om de menneskerettigheder, der på dagsordenen. IMR har desuden offentliggjort et par artikler: Den ene vedrører børns mulighed for at klage over Danmark til FN . Den anden vedrører Danmarks indsats mod racediskrimination, der ifølge IFMR halter
 • Internationalt er der et stigende fokus på beskyttelsen af journalister. OSCE offentligjorde bl.a. denne artikel om et angreb på en journalist i Stor Britannien. Det understøttes også i denne fra artikel fra index of censorship, at flere journalister i EU lever i frygt, og udviklingen fortsætter.
 • ICC (The International Criminal Court) ifølge Humans rights watch (HRW) er under pres.
 • En række store organisationer The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information har afgivet en fælles udtalelse, hvor de bl.a. udtrykker deres samlede holdning til respekten for ytringsfriheden.

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *