Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 8

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbent samråd om epidemiloven

 • Udvalg: Sundheds- og ældeudvalget
 • Mødedato: 22. februar 2021
 • Starttidspunkt: 12.30

Åbent samråd om kritikpunkterne i rapporten fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT)

 • Udvalg: Retsudvalget
 • Mødedato: 23. februar 2021
 • Starttidspunkt: 13.30

HØRINGER

Høring over udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om tv-overvågning mv. (obligatorisk registrering af tv-overvågning)

 • Myndighed: Justitsministeriet
 • Høringsfrist: 2. marts 2021

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

 • B 52 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor det af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fremgår, at man ikke kan afskaffe strafrabatter.

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Udenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om kun at ville hente enkelte børn ud af Syrien.
 • REU, Alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om løsladte radikaliseringsmistænkte
 • Om beskikkelsessagen
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kritik af politiets efterforskning i en sag som bestikkelsessagen, hvor politiet undersøger sig selv
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om regeringen vil indføre en lov i stil med den amerikanske “Megan’s Law”, således at der i danske pas vil fremgå, om pasindehaveren har begået en seksuel forbrydelse mod mindreårige i hjemlandet.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er muligt permanent at fratage en persons ret til at arbejde med børn og unge, hvis personen har gjort sig skyldig i krænkelser af børn.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den juridiske stilling, som den nye samtykke-app Iconsent medfører.
 • Om politiassistenten Elvir Abaz
  • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der er nogen sammenhæng mellem samrådet i Retsudvalget den 26. november 2020 om brobygning i ekstremistiske miljøer og at politiassistent Elvir Abaz, der har ytret sig på sociale medier, fem dage efter samrådet forflyttes fra sin stilling.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om Justitsministeriet, rigspolitichefen eller andre overordnede har haft nogen som helst dialog med Fyns Politi om politiassistenten Elvir Abaz.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der på noget tidspunkt har været et politisk pres fra regeringen eller dens embedsapparat på Fyns Politi for at håndtere sagen om politiassistenten Elvir Abaz f.eks. ved at få ham forflyttet fra sin stilling.
 • REU alm. del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om der er nogen fortilfælde, hvor politikeres kritikpunkter af en navngiven politiansat har ført til forflyttelse eller fyring. 

Besvarelse af §20-spørgsmål

Justitsministeriet

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren ser nogen betænkeligheder ved at udlevere mistænkte til retsforfølgelse i lande som Polen og Ungarn, der de seneste år har fået hård kritik for deres manglende retssikkerhed.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren er bekymret for, at Danmark i fremtiden vil opleve samme problematik, som man har oplevet i lande som Tyskland, Holland og Irland, i forbindelse med udlevering af personer under den fælles europæiske arrestordre til lande som Polen og Ungarn, der i disse år oplever den dømmende magt, der bliver mindre og mindre uafhængig af den udøvende magt (indholdsløs, henviser alene til svar S 938 ovenfor)
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om det er ministerens overbevisning, at den danske retssikkerhed ikke kommer til at blive influeret af den manglende retssikkerhed i EU-lande som Ungarn og Polen (indholdsløs, henviser alene til svar S 938 ovenfor).

Skatteministeriet

 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål hvad ministerens holdning er til Skattelovrådet, og om ministeren deler rådets fokus på retssikkerhed og forenkling.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • Udlændinge- og Integrationsministeren har besvaret et spørgsmål hvad ministeren vil gøre for at sikre, at mennesker ikke får afslag på familiesammenføring pga. fejl på boligkravslisten.
 • Udlændinge og Integrationsministeren har besvaret et spørgsmål, vedr. hvad ministeren vil gøre for at sikre, at andre mennesker ikke kommer i samme situation som Tomas Tordrup, hvis ukrainske kone måtte rejse hjem pga. sløseri i ministeriet, jf. pressens omtale (indholdsløs, henviser til besvarelse af S 909 ovenfor).

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Udlændinge- og integrationsministeriet

Transport- og boligministeriet

 Domstolene

Østre Landsret

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • Tikhonov and Khasis v. Russia
  • The European Court of Human Rights held, by a majority (six votes to one), that there had been: a violation of Article 6 (right to a fair trial: right to an impartial tribunal).
  • The applicants alleged that the court which had found them guilty of the murders of a lawyer and a journalist (killed in Moscow in 2009) had not been impartial. They based their allegations, among other things, on statements made by members of the jury in the media during and after the trial court proceedings.
  • The Court held, in particular, that the national courts had not afforded sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt as to the impartiality of the jury which had delivered the guilty verdict in the applicants’ case, and that the applicants’ right to be tried by an impartial tribunal had not been respected.
 • C.L. AND A.N. v. the United Kingdom
  • The case concerned two Vietnamese youths who police officers had discovered working on cannabis farms. They
  • The Court found that, although the authorities had made some accommodations to the applicants after their guilty verdicts, the lack of any assessment of whether the applicants had been victims of trafficking may have prevented them from securing important evidence capable of helping their defence. As such the proceedings had not been fair, leading to a violation of Article 6 § 1. were arrested and charged with drugs-related offences, to which they pleaded guilty.

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *