Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 7

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (KF) i samråd om kommunernes praksis for ændring af anbringelsessted for anbragte børn. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 21. februar 2019 kl. 12.00 i vær. 1-133 på Christiansborg.

NYE LOVFORSLAG

 • L 155 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love. (Kontinuitet og enkle forløb for børn der adopteres uden samtykke).
 • L 149 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lignende i forbindelse med straffens fastsættelse).
 • L 152 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en række relevante folketingsspørgsmål.

L95:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan ordet påvirkningskampagne defineres.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan betegnelsen en fremmed efterretningstjeneste defineres.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor meget en dansk person skal vide om en person fra en fremmed efterretningstjeneste for at kunne blive straffet for samarbejde.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvilket internationalt samarbejde, der henvises til i bemærkningerne til lovforslaget i forbindelse med truslen om at splitte det internationale samarbejde.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt man kan skrive ind i bemærkningerne til lovforslaget, præcis hvilke efterretningstjenester der tænkes på som fremmede m.v.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad regeringen kan gøre for at sikre, at lovforslaget ikke skaber selvcensur angående bestemte emner.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt en person, som udtrykker NATO-kritiske standpunkter, af den grund kan blive genstand for overvågning og aflytning.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren er enig i tidligere justitsminister Ole Espersens definition af ytringsfrihed og mener, at denne definition kan forenes med lovforslaget.

Alm. del:

 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hvad han vil gøre for at sikre, at pårørende bliver informeret når gerningsmanden, der har dræbt deres familiemedlem, bliver løsladt/får uledsaget udgang.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ministerens vurdering af, hvorvidt den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir kan forbydes indenfor grundlovens rammer.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om borgeres mulighed for anonymt at indgive anmeldelser eller klager over rockerborge og lignende forsamlingssteder.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om status på evalueringen af samlingsstedsforbudsloven.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om at redegøre for, hvilke praktiske konsekvenser, afskaffelsen af Skatteforvaltningens hjemmel til kontrol på privat grund har haft for myndighedssamarbejdet om kontrol af social dumping.
 • Økonomi- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren påtænker at indlede en tilsynssag, såfremt kommunerne ikke følger gældende lovgivningen vedr. retten til individuel handicapkørsel.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvad ministeren vil gøre for at forbedre lovgivningen omkring tvangsadoptionsreglerne for plejefamilier.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere henvendelsen om tvangsfjernelse af spædbørn pga. mistanke om vold, omdelt som bilag 123 (fortroligt).
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere artiklen: ”Tvist mellem kommune og plejeforældre tvinger 12-årig dreng på institution: – Det gør mig bange” bragt på www.tveast.dk den 22. januar 2019.
 • Transport-, bygnings- og boligministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad ministerens holdning er til at etablere hjemmel i vejloven til at ekspropriere til private fællesveje i råstofområder.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om – i forlængelse af fagbladets FOAs artikel den 9. januar 2019 »Kommuner glemmer ytringsfrihed, når de udliciterer velfærd« – at redegøre for, jf. aftale om konkurser, hvornår vi kan forvente et konkret udspil, som skal give privatansatte mulighed for at ytre sig om kritisable forhold uden ansættelsesretlige følger.
 •  Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om – i forlængelse af fagbladets FOA’s artikel den 9. januar 2019 »Kommuner glemmer ytringsfrihed, når de udliciterer velfærd« – hvorvidt ministeren vil tage initiativ til at sikre, at ansatte i private virksomheder – med ansvar for socialt sårbare borgere – får mulighed for at ytre sig om eventuelle kritisable forhold, så disse kan komme den ansvarlige offentlige myndighedsledelse, og i yderste konsekvens til offentlighedens kendskab.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand skriver:

Udenrigsministeriet skriver:

Beskæftigelsesministeriet skriver:

Højesteret:

Institut for menneskerettigheder skriver:

Amnesty

 • ET GODT OG BEVÆGENDE MØDE MED AMNESTY OG DE MODIGE OFRe Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fik i går overrakt 50.000 underskrifter af voldtægtsoverleverne Liva Agger Jørgensen og Kirstine Holst, der ligesom Amnesty og de mange danskere ønsker en samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

Advokatrådet

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

 • The Court has accepted two requests for referral to the Grand Chamber:
 • The case of Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom concerns complaints by journalists, individuals and rights organisations about three different surveillance regimes: the bulk interception of communications; intelligence sharing with foreign governments; and the obtaining of communications data from communications service providers.
 • The case of Centrum för rättvisa v. Sweden concerns a complaint brought by a public interest law firm alleging that legislation permitting the bulk interception of electronic signals in Sweden for foreign intelligence purposes breached its privacy rights.

EU kommissionen

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

Amnesty

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *