Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 6

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig i, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14) alene vedrører forholdene i Mogadishu og ikke generelt i det sydlige og centrale Somalia.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen kan påpege noget sted i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen R.H. mod Sverige (sag nr. 4601/14), hvor domstolen forholder sig til forholdene i det sydlige og centrale Somalia uden for Mogadishu (jf. artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017).
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om ministeren vil indhente en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der belyser, om styrelsen er enig med vurderingen fra asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp, og lektor Jesper Lindholm, Aalborg Universitet i artiklen ”Fejl fra Udlændingestyrelsen rejser tvivl om hjemsendelse af somaliere”, Information, 20. december 2017.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentere Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Paposhvili mod Belgien af 13. december 2016 m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan regeringen vil bringe den danske praksis i overensstemmelse med menneskerettighedsdomstolens praksis, som den er udtrykt i dommen i sagen Paposhvili mod Belgien m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke forpligtelser til en undersøgelse af behandlingsmulighederne i det modtagende land det giver de danske myndigheder i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b m.v.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om at kommentere dommen og oplyse, hvilke konsekvenser dommen får for frihedsberøvede udlændinges ret til at have mobiltelefoner hos sig og bruge dem til at telefonere, sende tekstbeskeder og gå på internettet.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har besvaret et spørgsmål om i hvilket omfang, der på baggrund af dommen Paposhvili mod Belgien fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol af 13. december 2016 blev foretaget en foreløbig vurdering af, om dommen gav anledning til at sætte verserende sager om humanitær opholdstilladelse i bero, mens ministeriet foretog den juridiske vurdering af dommens konsekvenser for dansk praksis for meddelelse af humanitære opholdstilladelser.
 • Børne- og socialministeren har besvaret et spørgsmål om hvor mange sager Børnekontoret under Ombudsmanden er gået ind i af egen drift, siden Børnekontoret blev etableret i 2012.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om oplysning om den danske regerings holdning med hensyn til at kræve udlevering af danske statsborgere, der pågribes som fremmedkrigere i lande som Irak og Syrien.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om redegørelse for hændelsen beskrevet i artiklen ”Politivold mod mor og søn” fra Dagbladet Arbejderen den 20. december 2017.
 • Skatteministeren har besvaret et spørgsmål om, at flytningen af medarbejdere fra Skattecenteret i Svendborg til Ribe ikke kommer til at betyde et omfattende kompetencetab på området, der vedrører værdipapirer.
 • Ministeren for offentlig innovation har besvaret et spørgsmål om ministeren mener, at lov om digital post fra offentlige afsendere sikrer borgernes retssikkerhed, når der kan være forsinkelser på afsendt digital post til stat, regioner eller kommuner, og når det samtidig af § 10, stk. 1, fremgår, at digital post først anses for værende kommet frem, når meddelelsen er tilgængelig for adressaten. 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Justitsministeriet: Udlevering til Rumænien gennemført på baggrund af en garanti fra de rumænske myndigheder om tilstrækkelige afsoningsforhold.
 • Institut for menneskerettigheder advarer FN om menneskeretlige problemer for patienter i psykiatrien i Danmark
 • Institut for menneskerettigheder: Manglende viden om forholdene i detentioner og anstalter i Grønland
 • Amnesty i ny rapport: Australien efterlader flygtninge i stor fare
 • Amnesty: Lars Løkke ude af sync med menneskerettighederne. Statsministeren tager Menneskerettighedsdomstolen som gidsel i forsøget på om at udvise nogle få kriminelle udlændinge.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Østre Landsret har afsagt dom i en sag om videregivelse af personfølsomme oplysninger på Facebook.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *