Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 52

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

NYE VEDTAGNE LOVFORSLAG M.V.

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på om ministeren mener, at det er rimeligt, at en kommune kræver flere praktiktimer af en syg borger, med henvisning til at borgeren har lagt foto af julekager op på sin facebook side, og derfor efter kommunens opfattelse kan være i praktik i yderligere 4 timer?
 • Endeligt svar på om ministeren mener, at det er rimeligt, at borgere bliver overvåget på internettet, blot fordi de modtager en offentlig ydelse, og mener ministeren, at det er en offentlig opgave at foretage en sådan overvågning?
 • Endeligt svar på spørgsmål om en arbejdsgiver kan kræve, at en medarbejder tager sin niqab eller burka af i arbejdstiden, til beskæftigelsesministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om et jobcenter kan kræve af en borger, at vedkommende skal tage sin niqab eller burka af under en ansættelse, til beskæftigelsesministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at forholde sig til de enkelte kritikpunkter i Rigsrevisionens notat om beretning for anbragte børn af 14. november 2016, til social- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om islams accept af homoseksualitet, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren mener, at man bør tage afstand fra sharia-lovgivningen for at komme i betragtning som domsmand, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvornår forventer ministeren, at Straffelovsrådet er færdige med arbejdet om § 266 b og, hvornår regner ministeren med at kunne indkalde til forhandlinger om dette, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om det er korrekt, at ministeren ikke har iværksat nye initiativer som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner i beretning nr. 21/2015, som det konstateres i Rigsrevisionens notat om beretning over for anbragte børn af 14. november 2016, til social- og indenrigsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål, om ministeren konkret og for hvert enkelt dokument vil begrunde, hvorfor ministeren ikke – end ikke i fortrolig form – ønsker at oversende kommunikationen med ni lande, som regeringen har konsulteret om mulige ændringer eller omfortolkninger af statsløsekonventionen af 1961, til udlændinge-, integrations- og boligministeren

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Undervisningsministeriet har indskærpet pligt til at undervise anbragte børn over for landets kommuner. Det fremgår af et svar til Folketingets Ombudsmand.
 • Ombudsmanden har udtalt sig om myndigheders undersøgelses- og videresendelsespligt I en udtalelse til Ankestyrelsen i en sag, hvor det var uklart, hvilken myndighed borgeren skulle henvende sig til.
 • Ombudsmanden har udtalt kritik af utilstrækkelig undersøgelse af magtanvendelse i en arrests.
 • Ombudsmanden slår fast i en ny udtalelse, at sundhedsloven giver alle ret til aktindsigt i egne patientjournaler.
 • På baggrund af en henvendelse har Ombudsmanden fundet det uklart, om en værge kan klage over afslag på magtanvendelse.
 • Justitsministeren har d. 22. december på vegne af forligskredsen bag offentlighedsloven anmodet Folketinget Ombudsmand om at iværksætte redegørelse for anvendelsen af ”ministerbetjeningsreglen” og ”folketingspolitikerreglen”.
 • Regeringen sender et lovforslag i høring, der vil begrænse udvisningsdømtes adgang til en række tilbud i kriminalforsorgens institutioner. Det skriver Justitsministeriet.
 • Justitsministeriet skriver, at overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente fra det nye år bliver straffet langt hårdere. Folketinget har vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i slutningen af december.
 • Udlændinge- og integrationsministeren skriver, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti ikke er nået til enighed om reglerne for udvisning af kriminelle udlændinge.
 • Sundheds- og ældreministeriet skriver, at private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte kan nu søge om midler til en permanent, landsdækkende bisidderordning i forbindelse med klage over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet.
 • Økonomi- og indenrigsministeren har til socialudvalget fremsendt orientering om status efter forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.
 • Højesteret har afgjort, at afslag på ægtefællesammenføring var ikke diskrimination.
 • Advokatsamfundet bringer i sit nyeste nummer af Advokaten en artikel om, hvornår myndigheder kan tage på kontrolbesøg, og hvor tæt de må gå på virksomheden. Artiklen sætter fokus på retssikkerhed ved kontrolbesøg.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

  • EU-domstolen afsagde den 21. december 2016 afgørelse i sagerne vedr. Sveriges og Englands logningsordninger. Dommen kan læses her.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *