Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 51

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder. 

NYE LOVFORSLAG

Høringer

 

Lov- og beslutningsforslag

Justitsministeriet

 • L 76 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke af de i EMRK art. 8, stk. 2, nævnte hensyn, som vil kunne legitimere indgreb i den enkelte frie borgers ret til respekt for hans/hendes privatliv og korrespondance i form af nægtelse af kontakt med en livstids- og forvaringsdømt i fængslet efter reglerne herom i det fremsatte lovforslag (reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse).

 

 • L 76 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt at pligten til at vurdere konkret, om et indgreb i retten til privatliv og korrespondance efter EMRK art. 8, stk. 2, ikke kan tilsidesættes ved lov.
 • L 76 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, at en livstids- og forvaringsdømt har ret til at indgå ægteskab med en person uden for fængslet efter reglerne herom i dansk ægteskabslovgivning.
 • Om retten til fysisk at være til stede i retten
  • L 77 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren vil redegøre for tidligere sager, hvor det kunne have været relevant at anvende indskrænkningen i retten til fysisk at være til stede ved egen retssag.
 • L 77 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, ministeren vil opliste, hvilke alternativer der kan anvendes for at foregribe en eventuelt fangflugt udover manglende adgang til fysisk at være til stede ved egen retssag, herunder hvad disse ville koste at anvende i stedet.
 • B 58 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en national handlingsplan mod racisme og diskrimination.

Retsudvalget

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om uddybelse af forslaget om at åbne mulighed for at tillade brug af ankeljern med lænke ved at oplyse, og om hvor mange gange – og hvornår – indsatte belagt med almindelige håndjern er undveget ved at løbe fra ledsagende politi- eller fængselsbetjente (vedlagt en berigtigelse af besvarelsen).

Social- og Ældreudvalget

 • SOU, Alm.del – Social- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål 85 om ministerens kommentar til den netop offentliggjorte rapport fra Embedsværket, Retssikkerhed for børn, der hjemmetræner.

Besvarelse af § 20-spørgsmål

Erhvervsministeriet

 • S 268 – Erhvervsministeren har besvaret et spørgsmål, om ministeren redegøre for, om ministeren finder det tilfredsstillende, at udsatte borgere, herunder hjemløse, ældre mennesker og mennesker med handicap, ikke har adgang til at tilgå deres egne penge, efter flere banker har lukket de fysiske filialer, og om ministeren finder det værdigt, at de derfor f.eks. har en 1/2 time om ugen, hvor de kan få adgang til deres penge, hvis de tilmelder sig hos kommunen?

Udlændinge- og Integrationsministeriet

 • S 279 – Udlændinge- og integrationsminister har besvaret et spørgsmål, om ministeren finder det problematisk, at udenlandske arbejdere fra tredjelande, der mister deres opholds- og arbejdstilladelse på grund af arbejdsgiverens brud på gældende regler om løn-og ansættelsesvilkår, udvises af landet uden nogen form for kompensation for grov underbetaling, mens det offentlige alene sanktioner med bøder fra arbejdsgiveren til statskassen?

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 – Alm.del

Retsudvalget

 • REU, Alm.del – Bilag 93: Rapport om tryghed og tillid til politi og retssystem, Danmark i forhold til andre europæiske lande.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Udlændinge- og integrationsministeriet

Ligebehandlingsnævnet

Nyhedsbrev December

 • Klage over forskelsbehandling i Civilstyrelsen på grund af race og etnisk oprindelse
  • Mand klagede over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse, fordi han skulle ansøge om Civilstyrelsens tilladelse til erhvervelse af sekundærbolig i Danmark.
  • Civilstyrelsen oplyste, at manden ved at anvende den korrekte erklæring over for Tinglysningsretten ikke ville have behov for tilladelse fra styrelsen for at kunne erhverve en sekundærbolig i Danmark
  • Nævnet vurderede på den baggrund, at det var åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage.
 • Manager i butik holdt øje med mand
  • Manden gjorde gældende, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse blandt andet, fordi manageren fulgte efter ham inde i butikken og forsøgte at smide ham ud af butikken.
  • Nævnet fandt, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hændelsen var begrundet i mandens race eller etniske oprindelse.
 • På baggrund af nævnets faste praksis var det herefter åbenbart, at manden ikke kunne få medhold i sin klage.

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Europarådet

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *