Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 5

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

Åbne samråd

NYE LOVFORSLAG

Justitsministeriet

  • L 76 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livstidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder).
  • L 111 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse).
  • B 73 – (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan mod partnerdrab på kvinder.

Beskæftigelsesministeriet

  • B 72 -(som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier (borgerforslag).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Justitsministeriet

  • Om logning
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 25/11-21 fra Teleindustrien.
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om kommentar til henvendelsen af 23/11-21 fra IT-Politisk Forening.
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvor ofte en tiltalt er gået fri på grund af manglende logning, og om, hvor mange tiltalte der vil gå fri på grund af manglende logning.
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, i hvilke sagstyper loggede oplysninger må antages at have spillet en væsentlig rolle for domfældelse inden for de senere år.
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om ændringen i politiets efterforskningsmuligheder, såfremt lovforslaget om (begrænsede) logningsmuligheder ikke vedtages, samtidig med at de afsagte EU-domme skal efterleves.
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om hastesikring af trafik- og lokaliseringsdata kan gennemføres uden domstolskontrol.
    • L 93 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor den nye § 804 a om udlevering af loggede data ikke omfatter alle typer af loggede data.

Retsudvalget

  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om den aktuelle gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved politi- og anklagemyndighed ved sager vedr. økonomisk kriminalitet generelt samt online økonomisk kriminalitet specifikt.
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om de bekymrede henvendelser, der er kommet fra det europæiske og det danske journalistforbund, og om, hvordan regeringen vil sikre hensynet til presse- og ytringsfriheden for de pågældende journalister og medier (reelt indholdsløst, henviser til tidligere besvarelse).
  • REU, Alm.del – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der skal til før regeringen vil forbyde organisationen Team Dawah i Danmark.

Andre relevante dokumenter fra overvågningen af FT

Beskæftigelsesudvalget

  • BEU, Alm.del – 2021-22 – Bilag 135: Rådet for Socialt Udsattes Årsrapport 2021

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Ministerierne

Justitsministeriet

 

Udlændinge- og integrationsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

 

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Advokatsamfundet

Rådet for socialt udsatte

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

  • İlker Deniz Yücel v. Turkey (application no. 27684/17)
    • The case concerned the pre-trial detention of the journalist İlker Deniz Yücel, allegedly on account of his activities as a journalist.
    • The European Court of Human Rights held that there had been a violation of Article 10 (freedom of expression).
    • The Court held that Mr Yücel’s detention amounted to an “interference” with his exercise of his right to freedom of expression.
    • Holding persons expressing critical opinions in preventive detention had multiple negative effects on both the detainee and society as a whole

Europarådet

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *