Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 5

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på kvindekrisecenter)
  • Frist den 18.02.2020 

 

 • Høring over forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (Tydeliggørelse af retten til rimelig individuel tilpasning i forhold til dagtilbud til børn og i forhold til folkeskolen)
  • Frist den 18.02.2020

 

 • Forslag til lov om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte)
  • Frist den 18.02.2020

 

 • Forslag til lov om ændring af lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget og udkast til ny bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget.
  • Frist den 24.02.2020

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

Besvarelse af udvalgsspørgsmål

Beskæftigelsesministeriet

 • L 85 – Beskæftigelsesministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad reglerne er for optjening af ret til dagpenge for flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark, som er i arbejde, og for familiesammenførte, som er i arbejde,

Justitsministeriet

 • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke handlinger Danmark kan tvinges til at udlevere borgere for
 • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om »racisme og fremmedhad« efter udleveringsloven kan føre til, at Danmark tvinges til at udlevere borgere til retsforfølgning i udlandet for ytringer og fremstilling af kunst, som ikke ville være strafbare efter dansk lovgivning
 • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, under hvilke omstændigheder, herunder ved brug af internettet, en statsborger i Danmark kan kræves udleveret til retsforfølgning i udlandet, f.eks. ved at kalde IS-terrorister for afskum
 • L 78 – Justitsministeriet har besvaret et spørgsmål om det er muligt for f.eks. Tyskland at kræve udlevering af en borger fra Danmark til strafforfølgning for at have foretaget handlinger, som i Danmark er beskyttet af ytringsfriheden
 • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren vil redegøre for de væsentligste forskelle mellem strafbare ytringer i Danmark og i de europæiske lande, der har mulighed for at udstede en europæisk arrestordre
 • L 78 – Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren mener, at det er hensigtsmæssigt, at danske domstole har det sidste ord, førend danske borgere udleveres til retsforfølgelse i andre lande

Social- og indenrigsministeriet

 • B 13 – 2019-20 – Social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om henvendelse af 20/12-19 fra Birgitte Schjørring og Carl Szabad, Espergærde om, at alle handikappede bør have fuld ret til at medbringe aflastning og hjælp til udlandet

Besvarelse af § 20-spørgsmål

 • REU, Alm.del – sundheds- og ældreministeren har besvaret et spørgsmål om, hvad der ligger bag de enkelte rømninger i retspsykiatrien
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren agter at ændre lovgivningen, så unge mennesker, der f.eks. har delt en video som i Umbrella-sagen, ikke vil være belastet af en plettet straffe- og børneattest mange år ud i fremtiden
 • REU, Alm.del – justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorfor man ikke ændrede retningslinjerne for DNA med det samme, man blev bekendt med mulige fejl og orienterede offentligheden herom
 • SOU, Alm.del – Social- ig indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål om der er behov for en lovændring, som præciserer servicelovens regler om hjælp til handicapbiler
 • SOU, Alm.del – social- og indenrigsministeren har besvaret et spørgsmål der er lovgivning på området, som hindrer, at personer med handicap har mulighed for at få en el-bil

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Folketingets Ombudsmand

Ministerierne

Justitsministeriet

Forsvarsministeriet

Social- og indenrigsministeriet

Domstolene

Højesteret

Østre Landsret

Anklagemyndighedens vidensbase:

Konkurrencestyrelsen

Anklagemyndigheden

Politiet

PET

Nationale organisationer/institutioner

Institut for menneskerettigheder

K-news:

Jura § Info

Amnesty

 

Advokatsamfundet

Vive

Rådet for socialt udsatte

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

Menneskerettighedsdomstolen

Europarådet

FN’s højkommissariat for menneskerettigheder

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *