Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 49

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

 

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

  • Tirsdag d. 1/12-15 er der høringsfrist på forslag til lov om ændring af retsplejeloven (udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme).

NYE LOVFORSLAG OG BETÆNKNINGER

  • Ligestillingsudvalget har afgivet betænkning ift. forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Med lovforslaget vil man indføre krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for og at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet.
  • Forsvarsudvalget har afgivet betænkning til forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Lovforslaget indebærer en styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser.
  • Derudover har forsvarsudvalget afgivet betænkning til forslag til lov om net- og informationssikkerhed.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

  • Der foreligger endeligt svar på spørgsmål om, beskæftigelsesministeren mener, at det er rimeligt, at Ankestyrelsen i sin principafgørelse 75-15 om ulovligt stop for sygedagpenge afviser at genoptage sagerne med henvisning til, at det er en betydelig administrativ byrde og at ikke alle sager kan identificeres, og om ministeren vil indskærpe over for Ankestyrelsen og kommunerne, at sagerne bør gennemgås, således at det sikres, at loven er overholdt i disse sager.


INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

  •  En gruppe af menneskrettighedsorganisationer har skrevet et joint letter til FN’s generalforsamling, hvor de beder regeringerne om at vedtage resolutionen “Recognizing the role of human rights defenders and the need for their protection” og beder om, at der ikke foretages ændringer som ønsket af både afrikanske stater, Kina og Iran.
  • Derudover har ARTICLE 19 og the Electronic Frontier Foundation (EFF) skrevet et joint statement til EU’s politiske aktører, hvor de beder om en fælles kommentar til processen for fjernelse af indhold (content removal process), som denne er defineret i artikel 17 i The General Data Protection regulation (GDPR)
  • I Tyrkiet er en fremtrædende menneskerettighedsadvokat blevet dræbt. Human Rights Watch ser det som et kæmpe tab for menneskerettighederne i Tyrkiet.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *