Relevant retssikkerhed – nyheder uge 50

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

NYE LOVFORSLAG

 • L 13 – 2016-17 (som vedtaget): Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke begrænsninger EU-reglerne om fri

bevægelighed, herunder Opholdsdirektivet sætter for medlemsstaternes adgang til at udvise kriminelle EU-borgere og deres familiemedlemmer, til udlændinge-, integrations- og boligministeren.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilke konsekvenser ordene ”med sikkerhed” i

udlændingeloven har i forhold til at skærpe udvisningsreglerne for EU-borgere omfattet af Opholdsdirektivet, til udlændinge-, integrations- og boligministeren.

 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren vil oplyse, om det med lovforslaget (L 49 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven) er regeringens hensigt, at danske domstole skal spille en anderledes rolle ved behandlingen af menneskeretlige sager, end hvad der fremgår af betænkning 1220 (1991) om inkorporering af EMRK i dansk ret, til udlændinge-, integrations- og boligministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren vil redegøre for, om danske domstole

med vedtagelsen af L 49 vil skulle udvise en udlænding, hvis vedkommende sandsynligvis, men ikke med sikkerhed vil blive udsat for tortur eller dødsstraf i strid med f.eks. FN’s torturkonvention, EMRK, FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder eller EU’s charter om grundlæggende rettigheder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvilken dækningsgrad, i form af den andel af befolkningen der kan få fri proces, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan redegøre for sin holdning til, at indtægtsgrænserne for fri proces fastsættes til et niveau, så halvdelen af både enlige og par får mulighed for at opnå fri proces, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan redegøre for sin holdning til følgende anbefalinger fra Justitias analyse ”Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene” fra 28/5-15, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren kan redegøre for udviklingen i dækningsgraderne siden 2009 for at opnå fri proces for henholdsvis hele befolkningen, familier/par og enlige, til justitsministeren.

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse, samt om Ajos sagen vedrørende national bestemmelses forrang for EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling.

SENESTE DOMME

 • stre Landsret har stadfæstet Københavns Byrets kendelser i forbudssagen mod JP/Politikens Hus A/S vedrørende bogen ”Syv år for PET, Jacob Scharfs tid”.
 • Retten i Esbjerg har ophævet Syd- og Sønderjyllands Politis afgørelse om pasinddragelse og udrejseforbud i sagen om ”Martin”, der tidligere har kæmpet mod IS sammen med peshmergastyrken.

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

beskyttelsen af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme.

 • Article 19 skriver om, hvordan blokering og filtrering på internettet påvirker ytringsfriheden.
 • Index on Censorship sætter fokus på mediefrihed

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *