Relevant retssikkerhed – nyheder uge 48

 

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan procedurerne for PET’s sletning af oplysninger skal være, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvordan forholder ministeren sig til, at firmaet Palantir (udbyder af efterretningsplatform indkøbt af staten) ifølge formand for IT-Politisk Forening, Jesper Lund, har et meget dårligt ry blandt borgerretsorganisationer, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt andre EU-lande har indført ordninger til begrænsning af ytringsfriheden, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, ministeren kan bekræfte, at lovforslaget (L18 om kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) på trods af indsigelser fra Advokatsamfundet, Institut for Menneskerettigheder mfl. er på sikker grund i forhold til grundlovens § 70 og EMRK art 14 i sammenhæng med artikel 9, til justitsministeren.
 • Endeligt svar på spørgsmål om, hvorvidt politisk undervisning og oplæring i et politisk parti, vil være omfattet af loven (L18 om kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring), til justitsministeren.

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

 • Folketingets Ombudsmand udtaler, at sager om aktindsigt også skal behandles hurtigt i ferieperioder.

 

INTERNATIONALE NYHEDER

Herunder findes nyheder fra bl.a. EU-domstolen, FN-komiteer, EU mm.

 • Amnesty International opfordrer de stater, der er ved at trække sig fra ICC (Den Internationale Straffedomstol), til i stedet at arbejde for at styrke ICC.
 • Endvidere mener Amnesty International, at der er et behov for, at stater rundt omkring i verden yder bedre beskyttelse for flygtning imod seksual- og kønsbaseret vold.
 • Human Rigts Watch mener, at politikkerne rundt omkring i EU sætter flygtninges liv i fare.
 • David Sclesinger fra Index on Censorship har skrevet en artikel vedrørende beskyttelse af journalister og journalisme.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

 • Høring i forbindelse med udkast til forslag til skattekontrollov, udkast til

forslag til skatteindberetningslov og udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringsforslag). Høringsfrist d. 5.1.2017.

 • Høring i forbindelse med forslag til lov om ændring af udlændingeloven (ændring af reglerne for inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde). Høringsfrist d. 21.12.2016.
 • Læs om regeringens nye regeringsgrundlag her.

 

 

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *