Relevant Retssikkerhed – Nyheder uge 44

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • 31. oktober 2015 – Den danske delegation ved OSCE’s Parlamentariske Forsamling deltager i det årlige efterårsmøde

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domafgørelser, FN-processer mm.

 • Justitsministeriet: Kommissorium for en undersøgelseskommission i sagen om politiets indgriben over for demonstrationer i forbindelse med kinesiske statsbesøg mv.
 • Ombudsmanden: Udsigt til hurtigere svar på klager over kommuners afgørelser om aktindsigt
 • Københavns Byret: Dom i sag om politisk partis annonce om dansk indfødsret
 • Institut for Menneskerettigheder: Statsborgerskab er også et juridisk spørgsmål
 • Politiets Efterretningstjeneste: Analyse: Opdateret vurdering af terrortruslen mod Danmark fra udrejste til Syrien og Irak
 • Anklagemyndigheden: Mand fængslet for IS-støtte

 

NYE LOVFORSLAG

 • Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).
 • Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.
 • Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke).
 • Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).
 • Forslag til lov om ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer)

 

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for validiteten af masteoplysninger
 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, hvad ministeren agter at gøre på baggrund af fremkomne oplysninger om forkert registrering af masteoplysninger hos et teleselskab
 • Endeligt svar på spørgsmål om at være indstillet på at indstille til kommissionen, at undersøgelsen skal være færdig inden for et år
 • Endeligt svar på spørgsmål om at kommissoriet indebærer, at kommissionen også skal undersøge manglende opfyldelse af handlepligten hos Justitsministeriets departement i forbindelse med ministeriets indhentelse af oplysninger hos Rigspolitiet og Københavns Politi og videregivelse af disse til Folketinget uden yderligere undersøgelse
 • Endeligt svar på spørgsmål om at oplyse hvor mange danske borgeres oplysninger ligger tilgængelige i EIS eller andre Europol-systemer
 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for proceduren for tilvalg af nye retsakter på RIA området i fremtiden
 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, hvordan et europæisk register over flypassagerer (PNR) vil bidrage til terrorbekæmpelse og forebyggelse i Danmark fremadrettet, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om at redegøre for, om en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk mulig, til justitsministeren
 • Endeligt svar på spørgsmål om ministeren er tilhænger af et samfund, hvor såkaldte menneskeretlige forpligtigelser vejere tungere end hensynet til politiets og Kriminalforsorgens muligheder for at pacificere potentielle terrorister og terrorister
 • Endeligt svar på spørgsmål om hvem betaler for sikkerhedsforanstaltninger, når en enkeltperson er truet

 

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *