Relevant retssikkerhed – Nyheder uge 44

Nedenfor kan du læse relevante nyheder om bl.a. nye ministersvar, rapporter og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område. Relevant Retssikkerhed vil blive offentliggjort en gang ugentligt hver mandag. Nyhederne omfatter både nationale og internationale nyheder.

ARRANGEMENTER OG BEGIVENHEDER

Her finder du relevante samråd, arrangementer og begivenheder på det retssikkerhedsmæssige område

 • 6/11/2018 kl. 9.00: møde i Tilsynet i henhold til grundlovens § 71

NYE LOVFORSLAG

 • Lovforslag fremsat d. 24. oktober 2018: L 77 – 2018-19: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
 • Lovforslag fremsat d. 24. oktober 2018: L 75 – 2018-19: Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Gennemførelse af initiativer mod fodbolduroligheder)
 • Lovforslag fremsat d. 26. oktober 2018: L 84 – 2018-19: Forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • Lovforslag fremsat d. 26. oktober 2018: L 85 – 2018-19. Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Udvidet anvendelse unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner).

SENESTE SVAR PÅ FOLKETINGSSPØRGSMÅL

Herunder kan findes de seneste ministersvar på en relevante folketingsspørgsmål.

 • Beskæftigelsesministeren har redegjort for reglerne for oplysningspligten til Udbetaling Danmark for folkepensionister, der rejser til udlandet, herunder, men ikke alene, for ophold af mere end to måneders varighed.
 • Beskæftigelsesministeren har redegjort for årsagerne, der ligger til grund for reglerne for oplysningspligten til Udbetaling Danmark for folkepensionister, der rejser til udlandet.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at politiet bortviser folk, der filmer kvinder på en strand samt spørgsmålet om lovgivningens tilstrækkelighed på dette område.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvordan Rigspolitiet arbejder med at spore personer i Danmark.
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvorvidt ministeren kan redegøre for sammenhængen mellem beslutningen om den ændrede praksis for sletning af politiets lydfiler i 2015 og Landsrettens afgørelse om udlevering af politiets lydfiler i Tibet-sagen.
 • Udlændinge- og integrationsministeren har kommenteret artiklen artiklen »Ansøgte 12 dage for sent: 15-årig tvinges bort fra mor, lillebror og papfar« i Jyske Vestkysten den 10. oktober 2018, herunder om det er rimeligt, at familien straffes på grund af sygdom i familien og hvilke muligheder familien har for genforening her i Danmark?
 • Justitsministeren har besvaret et spørgsmål om, hvilke initiativer ministeren påtænker at tage for at nedbringe det stigende antal indbrud i landets el- og vvs-installationsvirksomheder, og om ministeren er enig i, at en styrkelse af grænsekontrollen, så det også kontrolleres, hvem der rejser ud af landet, kan være med til at fange en del af indbrudstyvene?

SENESTE RAPPORTER, EVALUERINGER MM

Herunder findes de nyeste evalueringer, rapporter, analyser mm fra relevante institutioner/organisationer, offentlige myndigheder, domstolene mm.

ØVRIGE NYHEDER

Herunder finder du eksempelvis nye domsafgørelser, FN-processer mm.

Jacob Mchangama

Frihedsrettigheder- og retssikkerhed Jacob Mchangama er direktør i den uafhængige juridiske tænketank Justitia og tidligere advokat i Plesner. Ud over sin cand.jur har Jacob en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering, og har tidligere været ekstern underviser i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet. Jacob beskæftiger sig primært med områder inden for retssikkerhed og menneskerettigheder. Herudover er Jacob initiativtager og redaktør af bloggen RuleOfLaw.dk, samt blogger på berlingske.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *